sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Myanmar. Kardinal Bo uppskattar lagförslag om religionsfrihet


Kardinal Charles Maung Bo uppskattar Myanmars nya demokratiska regerings insatser för religionsfrihet. Han är dock tveksam till regerings stöd till USDP, den tidigare militärregimen.

Regeringen föreslår nya lagar för att upprätthålla en fredlig samlevnad religioner emellan. Detta med tanke på det pågående etniska och sekteristiska våld som under de senaste åren har orsakat hundratals dödsfall och 140 000 fördrivna personer.

Religionsfrihet är formellt erkänt av landets konstitution men detta har inte efterlevts. Majorieteten i landet är buddister och särskilt den muslimska minoriteten lider av påtryckningar från buddistiska extremister som påtalar åtaganden mot blandäktenskap och polygami bland annat. Även den katolska kyrkan i Myanmar kritiseras.

Enligt kardinal Bo är de nya lagförslagen ett led i Aung San Suu Kyis fredsarbete. Han säger att hon har uppmanat de nationalistiska buddistmunkarna Ma Ba Tha att hysa respekt och uppskattning för de andra religionerna och inte diskriminera folk och religioner. Kardinal Bo säger att Aung San Suu Kyi är modig i denna insats.