sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Två ekumeniska evenemang under påvens besök i Lund, och en katolsk mässa


Samtidigt som det på onsdagen kom ett gemensamt pressmeddelande från Lutherska Världsförbundet och Vatikanen passade presstalesman pater Lombardi på att säga att Påven Franciskus har beslutat att förlänga sitt besök i Sverige i oktober en dag, och fira en mässa på tisdagsmorgonen den 1 nov. Till en början var det sagt att påven endast skulle resa över dagen till Lund, måndagen den 31 oktober för att delta vid 500-årsminnet av reformationen, men nu stannar påven över natten till tisdagen för att fira en mässa i Sverige på tisdagsmorgonen innan han återvänder till Vatikanen.

Under presskonferensen på onsdagen gav pater Lombardi, Vatikanens presstalesman beskedet, som många katoliker i Sverige hade hoppats på. Det blir en påvlig mässa under besöket: 

”Vi ger detta gemensamma pressmeddelande - från Lutherska världsförbundet och det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet - om de ekumeniska evenemangen i Lund och Malmö, i Sverige, vid vilka påven Franciskus kommer att delta den 31 oktober för 500-årsminnet av reformationen. Det är viktigt att samtidigt notera att  hela programmet för den Helige Faderns resa till Sverige kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle, men att det kommer att innehålla en katolsk mässa på morgonen den 1 november.”

I ett gemensamt pressmeddelande från Luterska Världsförbundet LWF och det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet, den 1 juni, läser vi:

”Det gemensamma ekumeniska luthersk-katolska 500-årsminnet av reformationen den 31 oktober i Lund, kommer att bestå av två delar. Det börjar med en gudstjänstliturgi i Lunds domkyrka och fortsätter med en offentlig tillställning på Malmö Arena som kommer att vara öppnen för ett bredare deltagande.

Det lutherska världsförbundet (LVF) och den romersk-katolska kyrkans gemensamma evenemang kommer att belysa de 50 år av kontinuerlig ekumenisk dialog mellan katoliker och lutheraner och de gåvor som detta samarbete har inneburit. Det katolsk-lutherska 500-årsminnet av reformationen är uppbyggt kring teman som tacksägelse, ånger och engagemang i ett gemensamt vittnesbörd. Målet är att uttrycka reformationens gåvor och be om förlåtelse för den splittring som vidmakthålls av kristna från de två traditionerna.

I Lunds domkyrka kommer man att hålla gudstjänsten som är baserad på den nyligen publicerade katolsk-lutherska "Common Prayer", en gemensam bön som i sin tur bygger på rapporten ”Från konflikt till enhet”.

Malmö Arena kommer att stå värd för aktiviteter med fokus på gemensamt vittnesbörd och katolikers och lutheraners gemensamma tjänst i världen. Man ska då presentera de viktigaste aspekterna i det gemensamma arbetet för LWF World Service och Caritas Internationalis, inklusive flyktingvård, fredsbyggande och miljövård. Arenan rymmer upp till 10.000 personer.

Påven Franciskus, LWF’s president biskop Dr Munib A. Younan och LWF's generalsekreterare Rev. Dr Martin Junge kommer att leda den gemensamma gudstjänsten i Lund och evenemanget i Malmö i samarbete med ledare från den Svenska kyrkan och katolska stiftet i Stockholm.

"Det är när församlingar väljer vägen bort från konflikter, som kraften kommer. I Kristus uppmuntras vi att tjäna tillsammans i denna värld. Den gemensamma åminnelsen är ett vittnesbörd om den kärlek och det hopp vi alla har tack vare Guds nåd ",säger LWF’s president Younan och generalsekreterare Junge.

Kardinal Kurt Koch, som är ordförande i det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet förklarar vidare: "Genom att tillsammans koncentrera oss på den centrala frågan om Gud och med ett Kristuscentrerat tillvägagångssätt kommer lutheraner och katoliker att kunna minnas reformationen ekumeniskt, inte på ett pragmatiskt sätt, men i djup tro på den korsfäste och uppståndne Kristus."

"Vi ser fram emot denna händelse under vilken 10.000 personer kan delta. Tanken bakom evenemanget på Malmö Arena är att praktiskt beskriva utvecklingen från konflikt till gemenskap med fokus på hopp inför framtiden och i gemensam tjänst i världen ", säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Biskop Anders Arborelius i Stockholms katolska stift tillägger: "Det är en ny sida i historien då påven Franciskus och LWF’s ledare besöker Lund och Malmö för att uppmuntra oss alla att gå vidare på vägen mot kristen enhet."

Information om det gemensamma ekumeniska reformationsminnet kommer att uppdateras på evenemangets hemsida www.lund2016.net