sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Kyrkan i Nigeria om kristna livsvärden


Respekten för livet från befruktningen till den naturliga döden är något som identifierar folket på den afrikanska kontinenten och detta vill msgr. Emmanuel Badejo, biskop av Oyo, i Nigeria understryka.

Biskopen har deltagit i ett möte i Storbritannien på temat skydda det ofödda barnet och nyligen även i ett möte i Nigeria med lokala biskopar om livet och familjen.

Han talar om att det trots allt finns stora problem i Afrika vad gäller dessa värden och han skyller detta på okunnighet, brist på sjukvård, en god skola och en god politik.

Biskopen sänder ut en appell mot ”den aggressiva invasionen av en viss dödskultur” som förordar preventivmedel, abort och skilsmässa och som hotar länder i utveckling. Han kallar detta ”en kulturell imperalism”.

Biskopen vill presentera kyrkans lära om livskulturen för folket på ett lättillgängligt sätt.

Msgr. Badejo talar för en sexualundervisning som bygger på avhållsamhet och trohet. Han säger att den rådande  ABC-strategin mot aids, som även talar för kondomer, ABC – Abstinens, Be faithful, Condom, kommer från västvärlden som ändå bara satsar pengar på kondomer.

“Att vara för livet betyder att visa kärleken till Gud och respektera mänskligheten”, avslutar msgr. Badejo.