sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Indien: Ny kyrka i stamområde


Stamfolket i ärkestiftet Vasai i Indien har fått en ny katolsk kyrka. Den 30 april välsignade och öppnade ärkebiskopen Felix Machado kyrkan, som ligger i Talasari i staten Maharashtra.

Den nya kyrkan tillägnas Jungfru Maria Guds Moder och kommer att spela en stor roll för missionen i området.

Vid invigningen deltog 3000 personer med stor entusiasm där 260 ungdomar och vuxna konfirmerades. Ärkebiskopen berättar att det rådde en glad stämning. Adivasi-folket har djupa kristna rötter och ärkebiskopen tror att de kan föra vidare kyrkans mission. Han tror att ungdomarna som konfirmerades kommer att bli framtida katolska ledargestalter.

Maharashtra är Indiens andra mest befolkade stat. Adivasi-folket lever i fattigdom med dålig tillgång till skola och vård och är mycket utsatta. Några av statens områden som bebos av stambefolkning kallas “fattig-områden”. Den katolska kyrkan arbetar för att förbättra deras socioekonomiska förhållanden.