sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påvens budskap till Argentinas och Chiles armener


Påven Franciskus sände ett brev till ledaren för den armeniska kyrkan i Argentina och Chile ärkebiskopen Kissag Mouradian för att gratulera på 25-årsdagen av hans biskopsvigning som firades den 22 mars.

“Käre bror, må Herren belöna dig för allt gott du har gjort och fortsätter att göra” skriver påven i brevet som lästes upp vid firandet av ärkebiskopen, där företrädare för offentliga myndigheter och religiösa samfund från hela Argentina var närvarande tillsammans med de 450 inbjudna. Påven skriver att han ber för Jesu välsignelse och Jungfru Marias beskydd av hela den armenska församlingen i landet. Han minns även vänskapen mellan honom själv, då han var ärkebiskop av Buenos Aires och msgr. Mouradian.