sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Regina Coeli: ”Kristus, mitt hopp, är uppstånden!”


På Annandag Påsk samlades som vanligt tiotusentals pilgrimer på Petersplatsen för att be tillsammans med den helige fadern. Under påsktiden ber Kyrkan inte Angelus morgon, middag och kväll, utan man ber istället en annan Mariabön, Regina Coeli, vilket betyder Himmelens Drottning.

Till alla dem som hade samlats på Petersplatsen sa påven Franciskus:

”Kära bröder och systrar, På denna måndag efter Påsken, som på italienska kallas för ’ängelns måndag’, är våra hjärtan ännu uppfyllda av Påskens glädje. Efter botgöringens och omvändelsens fastetid, som Kyrkan har levt ännu intensivare än vanligt under detta Barmhärtighetens Jubelår, efter de överväldigande firandet av Triduum Sacrum, de tre heliga Påskdagarna, står vi idag framför Jesu tomma grav och med förundran och tacksamhet reflekterar vi över vår Herres Uppståndelses stora mysterium.”

”Livet har besegrat döden. Kärleken och barmhärtigheten har besegrat synden! Vi behöver tro och hopp för att kunna träda in i denna underbara nya verklighet. Vi vet att tron och hoppet är en gåva från Gud, och vi måste därför be: ’Herre, ge mig, ge oss, tro. Ge mig, ge oss, hopp. Vi behöver det verkligen!’ Låt oss genomsyras av känslorna som ljuder genom påsksekvensen: ’Han har uppstått!’ Kristus är uppstånden mitt ibland oss! Om denna sanning vittnar apostlarnas egna liv. Efter Uppståndelsen erfor de på nytt sitt behov av att följa sin mästare och efter att de hade fått ta emot den Helige Ande gav dig sig utan rädsla ut i världen för att förkunna för alla vad de hade sett med sina egna ögon.”

”Under detta Jubelår är vi kallade att återupptäcka och att särskilt välkomna den trösterika förkunnelsen om Uppståndelsen. ’Kristus, mitt hopp, är uppstånden!’” Påven Franciskus upprepade sedan dessa ord ännu en gång: ”Kristus, mitt hopp, är uppstånden! Om Kristus är uppstånden så kan vi se med nya ögon och nya hjärtan på vårt livs alla stunder, även de allra svåraste. Mörkrets stunder, då vi misslyckas och då vi syndar, kan förvandlas och få förkunna en ny väg. När vi når vårt lidandes och vår svaghets botten så ger den uppståndne Kristus oss kraften att resa oss på nytt. Om vi litar på honom så räddar hans nåd oss! Den korsfäste och uppståndne Herren är den fulla uppenbarelsen av barmhärtigheten, närvarande och verksam genom historien. Detta är det Påskbudskap som ännu idag genljuder och som kommer att ljuda genom hela påsktiden fram tills vi firar Pingsten.”

”Det tysta vittnet till Jesu lidande och uppståndelse var Maria. Hon stod vid Korsets fot och böjde sig inte under sorgen, utan stod stark genom sin tro. I hans moders brustna hjärta förblir alltid hoppets flamma. Vi ber henne att hjälpa oss att fullt ut ta emot förkunnelsen om Påskens Uppståndelse, och att förkroppsliga detta budskap i vårt vardagliga liv.”

”Jungfru Maria, ge oss trons visshet i varje steg längs vårt lidandes väg så att den upplyst av Påskens ljus kan få bli en välsignelse och en glädje för oss och för andra, särskilt för dem som lider på grund av själviskhet och likgiltighet. Låt oss därför med tro och kärlek be till henne, genom bönen Regina Coeli, den bön som ersätter Angelus under påsktiden.”

Bönen lyder:

Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja,
ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,
är uppstånden, efter Skriften, halleluja,
bed nu för oss till Herren, halleluja.

V/. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,

R/. Ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.

V/. Låt oss bedja.
Gud, du som genom din Sons,
vår Herre Jesu Kristi uppståndelse
har glatt världen:
Vi ber dig:

Låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,
uppnå det eviga livets glädje.
Genom samme Kristus, vår Herre.

R/. Amen

Påven Franciskus sa sedan till alla dem som hade samlats för att be tillsammans med honom: ”Igår, i Pakistan, så förvandlades Påsken till ett blodbad genom en fruktansvärd attack, som innebar en massaker av så många oskyldiga människor, de flesta av dem familjer som tillhörde landets kristna minoritet.” Påven sa att han var mycket ledsen över att få höra nyheterna om detta fega och vansinniga brott, och att han ville försäkra alla de drabbade om sin andliga närhet. Han gjorde sedan en appell till Pakistans ledare om att arbeta för ett tryggt land för alla sina medborgare, och särskilt för dem som tillhör olika minoriteter.

Avslutningsvis önskade påven alla dem som hade samlats en glad påsk, och påminde dem ännu en gång om liturgins vackra uttryck: ”Kristus, mitt hopp, är uppstånden!” Påven bad sedan alla pilgrimer på Petersplatsen att tillsammans med honom upprepa dessa ord tre gånger, och ut över Petersplatsens kolonner genljöd då: ”Kristus, mitt hopp, är uppstånden! Kristus, mitt hopp, är uppstånden! Kristus, mitt hopp, är uppstånden!”