sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Ceremonier

Påvens påskbudskap "Låt oss med nytt mod bygga försoningens vägar!"


Påskdagen kom till Rom med en klarblå himmel och trots rädslan efter den senaste tidens terroristattentat var det många troende som hade sökt sig till Petersplatsen i ottan, för att delta vid påven Franciskus mässa. Säkerhetskontrollerna var hårda denna morgon, vilket alla var tacksamma för, trots att det innebar långa köer.

Påven Franciskus höll inge predikan under mässan, då påskdagens liturgi slutar med att han håller sitt traditionella påsktal, till staden och världen från balkongen på Peterskyrkans fasad klockan 12. I årets budskap gjorde påven en översikt över världens mest oroshärjade länder, och uppmanade till att inte vara rädda för ”idag är det en strålande dag, för Kristus har besegrat världen!”

Hela påven Franciskus ”Urbi et Orbi” påsken 2016:

"Prisa Herren, ty han är god, hans nåd varar för evigt "(Ps 136:1)

"Kära bröder och systrar, Glad Påsk!

Jesus Kristus, Guds barmhärtighet inkarnerad, dog av kärlek till oss på korset, och av kärlek uppstod han igen från de döda. Det är därför vi idag förkunnar: Jesus är Herre!

Hans uppståndelse uppfyller profetian i Psaltaren: Guds barmhärtighet varar för evigt; den dör aldrig. Vi kan ha full tillit till honom, och vi tackar honom för att för vår skull ha nedstigit till avgrundens djup.

Inför mänsklighetens andliga och moraliska avgrunder, inför hjärtats tomhet som framkallar hat och död, kan endast en oändlig barmhärtighet ge oss frälsning. Bara Gud kan fylla denna avgrund med sin kärlek, hindra oss från att falla ner i den och hjälpa oss att fortsätta vår resa tillsammans mot frihetens och livets rike.

Den glädjerika påskförkunnelsen, att Jesus, som blev korsfäst inte är här, utan har uppstått (jfr Matt 28: 5-6), ger oss en tröstrik försäkran om att dödens avgrund har besegrats och med det, all sorg, klagan och smärta (jfr Upp 21: 4). Herren, som led över att bli övergiven av sina lärjungar, led bördan av att bli orättvist dömd och förnedringen i en vanhedrande död, gör oss nu delaktiga i hans odödliga liv som gör det möjligt för oss att se med ögon fulla av kärlek och medkänsla på dem som hungrar och törstar, främlingar och fångar, marginaliserade och utstötta, offer för förtryck och våld. Vår värld är full av personer som lider i kropp och själ, och även de dagliga nyheterna är fulla av berättelser om brutala brott som sker både i hemmen och i storskaliga väpnade konflikter, som orsakar obeskrivliga lidanden för hela folk.

Må den uppståndne Kristus visa på hoppets väg för det älskade Syrien, ett land som är sönderslitet av en lång konflikt med de sorgliga spåren av förstörelse, död, förakt för de mänskliga rättigheterna och förstörelsen av den civila samlevnaden. Vi anförtror den uppståndne Herren de pågående fredsamtalen så att den goda viljan och allas samarbete ska att bära frukt och inleda uppbyggandet av ett broderligt samhälle som respekterar varje medborgares värdighet och rättigheter.

Må budskapet om livets seger, som ängeln tillkännagav bredvid gravens bortvälta sten, övervinna de förhärdade hjärtana och främja ett givande möte mellan folk och kulturer i andra delar runt Medelhavet och i Mellanöstern, särskilt i Irak, Jemen och Libyen.

Må bilden av den nya människan, som lyser i Kristi ansikte, gynna harmonin mellan israeler och palestinier i det Heliga landet, liksom den tålmodiga öppenheten och det dagliga engagemanget för att lägga grunden till en rättvis och varaktig fred genom direkta och uppriktiga förhandlingar. Må Livets Herre också följa arbetet att uppnå en definitiv lösning på kriget i Ukraina, och inspirera och upprätthålla det humanitära biståndet, inklusive befrielsen av dem som hålls fångar.

Må Herren Jesus, vår Frid (Ef 2:14), som genom sin uppståndelse har segrat över det onda och synden, föra oss närmare terrorismens offer. Denna blinda och brutala form av våld fortsätter att utgjuta blod i olika delar av världen, som i den senaste tidens attacker i Belgien, Turkiet, Nigeria, Tchad, Kamerun, och Elfenbenskusten. Må han vattna hoppets frön, och utsikterna för fred i Afrika. Jag tänker särskilt på Burundi, Mocambique, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan, som präglas av politiska och sociala spänningar.

Med kärlekens vapen har Gud besegrat själviskhet och död. Hans Son Jesus är barmhärtighetens port som är vidöppen för alla. Må hans påskbudskap höras i sin kraft av Venezuelas älskade folk, i de svåra förhållandena som de upplever, och av de ansvariga för landets framtid, så att alla kan arbeta för det gemensamma bästa, och möjliggöra för dialog och samarbete sinsemellan. Må man överallt söka en kultur där mötet, rättvisan och den ömsesidiga respekten främjas, som är det enda sättet för att garantera befolkningarnas andliga och materiella välfärd.

Påskbudskapet om den uppståndne Kristus, ett budskap om liv för hela mänskligheten, ekar i alla tider och uppmanar oss att inte glömma de män och kvinnor som söker en bättre framtid, i ett ständigt ökande antal invandrare och flyktingar - däribland många barn – som flyr från krig, svält, fattigdom och sociala orättvisor. Alltför ofta möter dessa våra bröder och systrar död och avisan på vägen av dem som skulle kunna välkomna och hjälpa dem. Må det kommande World Humanitarian Summit fokusera på människorna och hans eller hennes värdighet, och att hitta strategier som kan hjälpa och skydda offren för konflikter och andra nödsituationer, särskilt de som är mest sårbara och alla dem som förföljs av etniska och religiösa skäl.

På denna strålande dag, "låt jorden jubla, över denna strålande ära" (jfr Påskförkunnelsen ), trots att den så ofta behandlas illa och utnyttjas girigt, vilket resulterar i en förändring av naturens balans. Jag tänker särskilt på de områden som påverkas av klimatförändringarna, som inte sällan leder till torka eller våldsamma översvämningar, och som därför medför livsmedelskriser i olika delar av världen.

Tillsammans med våra bröder och systrar som förföljs för sin tro och sin trohet mot Kristi namn, och inför det onda som verkar ha sista ordet under livet för så många människor, låt oss återigen höra Herrens tröstande ord: "Var inte oroliga. Jag har besegrat världen! (Joh 16:33). Idag är det segerns strålande dag, för Kristus har krossat döden och förstörelsen under sina fötter. Genom sin uppståndelse har han fört livet och odödligheten fram i ljuset (jfr 2 Tim 1:10). "Han har låtit oss gå från att ha varit slavar till frihet, från vemod till glädje, från sorg till jubel, från mörker till ljus, från slaveri till inlösen. Låt oss därför jubla i hans närvaro: Halleluja!"(Melitone di Sardi, påskpredikan).

Till dem i vårt samhälle som har förlorat allt hopp och all glädje i livet, till de äldre som kämpar ensamma och svaga, till ungdomarna som inte verkar ha någon framtid, till alla säger jag ännu en gång med den Uppståndnes ord: "Se, jag gör allting nytt ... Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. (Upp 21: 5-6). Må detta tröstande Jesu budskap hjälpa var och en av oss att på nytt ge oss iväg med ett större mod, och hopp, för att bygga försoningens vägar, tillsammans med Herren och med alla våra bröder och systrar. Vi behöver verkligen det."

Efter påven Franciskus Urbi et Orbi önskade han hela världen Glad Påsk,och han tackade för de troendes närvaro och glädje på denna festdag. Han tackade även för blommorna på Petersplatsen som, som alltid var en gåva från Holland. Avslutningsvis bad han de samlade att inte glömma bort att be för honom.