sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Ceremonier

Påven Franciskus ledde Via Crucis vid Colosseum på Långfredagskvällen


På Långfredagens kväll ledde påven Franciskus korsvägsandakten vid Colosseum i Rom. Tusentals troende hade samlats runt den antika amfiteatern för att följa meditationen av de 14 stationerna i åminnelse av Kristi lidande och död. Årets reflektioner hade skrivits av Perugias ärkebiskop, kardinal Gualtiero Bassetti, och bar temat ”Gud är barmhärtighet.”

Traditionsenligt brukar påven alltid säga något vid andaktens slut, och då de närvarande tillsammans hade mediterat över Via Crucis fjorton stationer delade den helige fadern med sig av en litania över Kristi Kors:

”O Kristi Kors, symbolen för den gudomliga kärleken och den mänskliga orättvisan. Ikonen för det yttersta kärleksoffret och för den fullständiga, vansinniga själviskheten. Dödens redskap och Uppståndelsens väg. Lydnadens tecken och svekets emblem. Förföljelsens galge och segerns fana.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi hur du uppväcks i våra bröder och systrar som dödas, som bränns levande, vars halsar blir avskurna och som halshuggs av barbariska blad mitt i feghetens tystnad.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i barns, kvinnors och mäns ansikten. Slitna och rädda, på flykt från krig och våld. Och ofta möts de endast av död och av många Pilatus som tvår sina händer.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i dem som är fyllda med kunskap men som saknar ett hjärta. Dem som är dödens akademiker istället för livets. Som istället för att lära ut barmhärtighet och liv hotar med straff och död och som fördömer de rättfärdiga.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i trolösa präster som, istället för att klä av sig sina egna fåfänga ambitioner fråntar de oskyldiga även deras värdighet.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de förstockade hjärtana hos dem som lätt dömer andra. Vars hjärtan alltid är redo att stena andra utan att någonsin inse sina egna synder och fel.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i uttryck för fundamentalism och i de terrorhandlingar som begås av vissa religioners anhängare. De vanhelgar Guds namn och använder detta heliga namn för att rättfärdiga sitt eget våld som saknar allt motstycke.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i dem som vill ta bort dig från offentliga platser och utesluta dig ur det offentliga livet med hänvisning till en hednisk sekularism eller till den jämställdhet som du själv har lärt oss.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de mäktiga och i de vapenhandlare som fyller krigets kittel med våra bröders och systrars oskyldiga blod och som ger sina barn blodbefläckat bröd att äta.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i förrädarna som för 30 silvermynt skulle förpassa någon till döden.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i tjuvarna och i de korrupta tjänstemän som istället för att verka för det allmänna bästa och för samhällets moral säljer sig själva på omoralens marknad.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de dåraktiga som själva lagrar förgängliga skatter men som lämnar Lasarus att dö av hunger utanför deras dörr.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i dem som förstör ’vårt gemensamma hem’ och som genom sin själviskhet förstör kommande generationers framtid.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de gamla som har blivit övergivna av sina familjer. I de handikappade, i barnen som svälter och i de som betraktas som överflödiga av vårt egoistiska och hycklande samhälle.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i Medelhavet och det Egeiska havet som har blivit till omättliga kyrkogårdar, reflektioner av vårt likgiltiga och nedsövda samvete.”

”O Kristi Kors, bilden av evig kärlek och Uppståndelsens väg. Även idag ser vi dig i ädla och rättfärdiga människor som gör det goda utan att söka andra människors beundran eller uppmärksamhet.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i dina trogna och ödmjuka präster, som lyser upp mörkret i våra liv likt ljus som ändlöst brinner och som förmår lysa upp livet även för de allra minsta bland oss.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de gudsvigda männens och kvinnornas ansikten, som likt den goda samariten har lämnat allt för att i evangelisk tystnad förbinda fattigdomens och orättvisans sår.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de barmhärtiga som i barmhärtigheten har funnit det största uttrycket för rättvisa och tro.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de enkla män och kvinnor som varje dag lever sin tro med glädje och som följer dina bud likt trofasta barn.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de ångerfulla, som i djupet av sin synds misär förmår att ropa ut: ’Herre, tänkt på mig när du kommer till ditt rike!’”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de saliga och i de heliga som vet hur man korsar trons dunkla natt utan att någonsin förlora tilliten till dig och utan att göra anspråk på att förstå din mystiska tystnad.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i familjerna som lever sin kallelse till det äktenskapliga livet i trohet och fruktbarhet.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i de frivilliga som generöst hjälper de behövande och de förtryckta.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i dem som förföljs för sin tro och som mitt i sitt lidande fortsätter att vara Jesu och Evangeliets sanna vittnen.”

”O Kristi Kors, även idag ser vi dig i dem som drömmer, i dem som har ett barnahjärta, i dem som arbetar för att göra världen till en bättre plats, mer mänsklig och mer rättvis.”

”I dig, heliga Kors, ser vi Guden som älskar ända till slutet. Och vi ser hatet hos dem som vill härska, hatet som förblindar deras sinnen och hjärtan och som får dem att föredra mörkret framför ljuset.”

”O Kristi Kors, Noas Ark som räddade mänskligheten från syndens flod, och fräls oss från ondska och från den Onde. O Davids Tron, det eviga och gudomliga förbundets sigill, uppväck oss från fåfängans förförelser! O kärlekens rop, uppväck i oss en längtan efter Gud, efter godhet och efter ljus.”

”O Kristi Kors, lär oss att solens uppgång är mäktigare än nattens mörker. O Kristi Kors, lär oss att ondskans skenbara seger förgås inför den tomma graven och inför vissheten om Uppståndelsen och Guds kärlek som inget kan besegra, fördunkla eller försvaga. Amen!”

Korsvägsandakten avslutades sedan med att påven Franciskus gav alla de närvarande sin apostoliska välsignelse.

Det var påven Benedictus XIV som år 1750 upprättade korsvägsandakten vid Colosseum i Rom. Andaktsformen fick sina nuvarande 14 stationer på 1600-talet men har sitt ursprung på 1200-talet. Den blev då populär genom ett ökat intresse bland de troende för att pilgrimsvandra till Jerusalem för att gå den väg på vilken Kristus själv bar sitt kors.