sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Påskbudskap från Sydkorea


“Må den uppståndne Herrens ljus lysa över alla”. Ärkebiskopen i Seoul, kardinalen Yeom Soo-Jung, uttrycker denna önskan i sitt påskbudskap. “Vi ber för våra bröder och systrar i Nordkorea, om att välsignelserna över dem skall vara rikliga. Vi ber för freden på den koreanska halvön och för freden i världen. Vi ber för att Gud ger visheten att lösa atomvapenfrågan i Nordkorea. Att Gud leder oss på fredens vägar”, säger kardinalen.

Påskbudskapets tema har hämtats ur Johannesevangeliet: “I honom var livet och livet var människornas ljus”. “Jesus blev världens ljus som lyser upp våra synders mörker”, säger kardinalen. “Kyrkan förkunnar att Kristus är världens ljus som mörkret inte kan besegra. Efter uppståndelsen uppenbarade sig Jesus för sina lärjungar och gav dem frid. Han öppnade deras slutna hjärtan, gav dem mod och visade dem livets väg”.

“Vårt samhälle är idag fullt av mörker. Folk lever i rädslan för krig, terrorism och svåra ekonomiska problem. Vi lever i en tid med ett trängande behov av fred. Vi troende som har tagit emot uppståndelsens ljus är kallade att föra ut kärlekens och hoppets ljus i världen”.

I sitt påskbudskap talar ärkebiskopen i Seoul slutligen om barmhärtigheten. “Var barmhärtiga, så som Fadern är barmhärtig”, säger han och definierar barmhärtigheten såsom frukten av ett liv som är upplyst och genomsyrat av uppståndelsens nåd.