sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Slutkommunikén från AOCTS:s möte i Jordanien


”Catholic Ordinaries of the Holy Land”, AOCTS, höll möte i Amman i Jordanien. På agendan stod relationerna mellan den Heliga Stolen och Jordanien och flyktingkrisen i Jordanien. Man talade även om det globala avtalet mellan  den Heliga Stolen och Palestina som slöts i juni 2015, om firande av Världsdagen för sjuka i Nasaret, om minskningen av pilgrimer i det Heliga landet , den svåra situationen för kristna skolor i Israel och Världsungdomsdagen i Krakow.

Den latinska patriarken av Jerusalem Fouad Twal inledde mötet med hälsningar till påven Franciskus på 3-årsdagen av sitt pontifikat. Den apostoliska nuntien i Amman msgr. Alberto Ortega talade sedan om de goda relationerna mellan Heliga Stolen och Jordanien, och landets socio-politiska situation med syriska och irakiska flyktingar. Han betonade att Jordanien är ett fredligt land mitt i Mellanösterns turbulens och att den kristna gemenskapen är respekterad där och har fullständig religionsfrihet.

Msgr. Giuseppe Lazzarotto, nuntie i Israel och apostolisk delegat i Jerusalem redovisade avtalet mellan den Heliga Stolen och Palestina som undertecknades den 26 juni förra året. Han påpekade att det skulle kunna vara en modell för andra arabländer att följa.

När det gäller kyrkans liv i det Heliga Landet välkomnade man den stora framgången med firandet av Världsdagen för de sjuka den 11 februari i Nasaret. Då deltog en påvlig delegation under ledning av ärkebiskop Zygmunt Zimowski, ordförande i det Påvliga rådet för vårdpersonal.

De talade även om den stora minskningen av pilgrimsfärder till det Heliga Landet på grund av våldet i landet. Msgr. William Shomali, hjälpbiskop vid det latinska patriarkatet i Jerusalem, talade sedan om Världsungdomsdagen i Krakow, ditt 700 ungdomar från stiftet Jordanien, Palestina, Israel och Cypern väntas.

Sedan reflekterade man över situationen för kristna skolor, särskilt i Israel, som är svår på grund av nedskärningar av statliga subventioner under de senaste åren. Detta leder till ökade kostnader för arabisk-israeliska kristna familjer med inkomster under det nationella genomsnittet. Efter mötet besökte biskoparna ”Barmhärtighetsrestaurangen” som invigdes den 21 december av Ammans stift och Caritas Jordanien för Jubelåret och som lämnar ut mellan 300 till 500 mål om dagen till fattiga och behövande.