sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Katolska Libanon ber om fred på Palmsändagen


Fred i Libanon och i hela världen, kärlek, försoning och nationell enhet. Dessa var de främsta orden som utmärkte predikningarna på Palmsöndagen i de libanesiska stiften. I Bkerké uttryckte den maronitiske patriarken, kardinalen Béchara Rai,  hoppet om ett liv i fred för libaneserna. Han bad till  Gud att denna högtid skall vara rättvisans gryning i Libanon och i världens alla länder.

I Sankt Georgios katedral uppmanade Beiruts maronitiske ärkebiskop, mons. Boulos Matar, libaneserna till en stor och verklig nationell försoning och till ett broderskap fjärrran från hatet. Han erinrade om Jesu ödmjuka intåg i Jerusalem präglad av kärlekenas och försoningens styrka. Mons. Matar uttryckte också sin sorg över det blodiga våldet som pågår i Mellanöstern där personer varje dag dödas i ändlösa krig. Mons. Matar vände sig  till libaneserna och bad dem att förbli förenade i den ömsediga respekten så att Libanon kan vara en modell för samlevnad.

En appell för freden i Mellanösterns alla länder kommer även från Damaskus, där den grekisk-katolske patriarken Gregorius III Laham ledde mässan i katedralen. Patriarken fördömde med kraft  terrorismen som plågar både Mellanöstern,  Europa och Afrika och vädjade om att kriget och vapenhandeln skall upphöra och att det skall ges möjligjet till att leva i fred och kärlek.

Den maronitiske ärkebiskopen i Tripoli i Libanon, mons. Jaoudé,  uttryckte sin önskan om att de politiska ledarna skall verka för att sprida kärlek och fred. Han uppmanade dem  om att göra politiken till konsten att leda folket mot freden och se till att hatet inte  slår rot  i libanesernas hjärtan. Mons. Jaoudé riktade här en appell till alla  politiska grupper om att fortsätta dialogen så att man skall kunna välja landets nye president som libaneserna väntar på sedan två år tillbaka.