sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Kaldeiske patriarken Sakos påskbudskap


Den kaldeiske patriarken Sako i Baghdad i Irak skriver i sitt påskbudskap att trots den oroliga situationen , måste vi leva påsken med ett hoppfullt hjärta och förnyat ansvar för situationen i landet.

“Kära bröder och systrar”, säger patriarken, “som ni mycket väl vet är situationen i denna del av världen ytterst spänd. Nationen är splittrad, ett område är alltjämt ockuperat av den islamiska staten och vad som är ännu mer sorgligt att se är att man i varje koalition är oense sinsemellan på grund av tvisterna om ledarskapet och divergerande intressen. Därför har slogans såsom “fosterlandet först av allt” och  “den mänskliga värdigheten är en prioritet” försvunnit. Här vill jag erinra er om Jesu ord:  ´Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå´.

Uppriktigt sagt tycks situationen sorglig och frustrerande, men det finns även en del tecken på hopp. Därför måste vi vidta en rad praktiska initiativ för att komma ur denna svåra situation och rädda nationen från ytterligare oenigheter, konflikter och strider, från ytterligare dödsoffer och evakuerade, från förödelser, stress och rädsla.

Kristna, muslimer, yazidier, sabier, vi måste alla visa oss ansvarsfulla inför denna vår tragedi och förvandla lidandet till en möjlighet att återupprättta förtroendet och toleransen. Allt detta kan komma tillstånd genom en seriös dialog, öppenhet och ärlighet för att uppnå en nationell försoning, enhet och fred som är den enda vägen för att stoppa interna och externa makter som försöker att utnyttja våra konflikter.

Låt oss visa alla att vi är istånd att öppna oss för varandra och leva tillsammans trots de ömsesidiga olikheterna. Politik betyder ansvarskänsla, att kunna fatta modiga beslut för att förverkliga de reformer som folket önskar sedan lång tid tillbaka.

Medan vi kristna närmar oss slutet av fastetiden och träder in i den Stilla Veckan ska vi inte se på våra sår och förlora hoppet utan snarare fira uppståndelsens högtid, Påsken. Den är vår finaste och glädjerikaste fest. Jag uppmanar er därför till att vara kloka och tålmodiga. Bli inte förvirrade och låt inte andra personer, samhälllen och nationer utnyttja er rädsla och göra så att våra famljer splittras och hamnar på jordens fyra hörn. Jag ber er att vara kristna personer fulla av mänsklighet, som Kristus: opartiska, kärleksfulla, närvarande och aktiva, ett exempel på ljus och hopp, trogna vårt land, som är vårt hem, hängivna våra irakiska bröder och systrar, som  är vår familj

Om vi kommunicerar med alla, integrerar oss och samarbetar för att skapa en bättre nutid och en framtid tillsammans kommer vår närvaro aldrig att vara hotad.

Slutligen vill jag citera en vers från Nya Testamentet som jag hoppas skall kunna hjälpa oss att utstå lidandet som vi upplever och vara till stöd för vår tro, vår kärlek, vårt hopp och vår uppgift att vittna om Jesus Kristus: ´Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda´.

 Av hela mitt hjärta önskar jag er och era familjer en glad påsk så att den är en verklig uppståndelse, så att de evakuerade snart skall kunna återvända till sina hem, och freden återvända  till våra kyrkor,  till landet och hela världen”.