sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Ceremonier

Påven predikar om biktens skönhet under botgöringsgudstjänsten


På fredagen hölls den årliga gudstjänsten i Peterskyrkan som på ett särskilt sätt fokuserar på Försoningens Sakrament. I sin predikan sa påven Franciskus ”Låt oss kasta av oss allt det som hindrar oss från att springa till honom, utan rädsla för att lämna allt det bakom oss som gör oss ledsna eller som vi är alltför fästa vid.”

Påven sa även att det är närheten till Jesus som får oss att inse att något saknas när vi är långt borta från honom. Det är Guds närvaro som får oss att inse vårt behov av frälsning och som påbörjar ”helandet av våra hjärtan.”

Sedan vände sig påven Franciskus till prästerna, och bad dem att reflektera över sin egen roll i biktstolen, där de är kallade att på ett särskilt sätt ”höra ropet, som kanske är dolt, hos alla dem som längtar efter att få möta Herren.” Han bad dem även att se om de har egna beteenden som kan hindra dem i deras uppdrag att föra andra närmare Jesus, och att fråga sig själva om de sätter scheman, program och regler framför människors längtan efter förlåtelse. ”Vi har blivit utsända för att ge mod, för att stötta och för att leda andra till Jesus,” sa påven. Prästernas uppdrag, fortsatte han, är att vandra tillsammans med människor ”så att mötet med Herren kan få bli intimt och personligt” och utan rädsla.

Avslutningsvis sa påven till alla de närvarande att efter de har fått ta emot ”Faderns omfamning, Faderns förlåtelse” i bikten så måste ”vi fira den i våra hjärtan, eftersom han firar.”

Gudstjänsten var en del av det årliga internationella evenemanget ”24 timmar för Herren” som inträffar den fjärde fredagen och lördagen i fastan. Initiativet kommer från det Påvliga Rådet för Ny Evangelisation och hölls första gången år 2014. Under dessa dagar vill man särskilt peka på bikten som den främsta vägen för att erfara Guds barmhärtiga omfamning.