sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Angelus \ Audienser

Påvens audiens: Kristna måste arbeta för en rättvis fördelning av världens resurser


 

Under sin onsdagsaudiens sa påven Franciskus att Jesus visar oss att vår storhet inte manifesteras genom dominans, utan genom att ödmjukt tjäna varandra.

Under onsdagens audiens valde påven Franciskus att tala om att det förväntas av den som bekänner en kristen tro att man även arbetar för en rättvis fördelning av världens resurser. Den helige fadern sa att de tjänar det allmänna bästa om de nyttjas rättvist, kärleksfullt och barmhärtigt. Om världens resurser används själviskt och arrogant kommer de däremot att bli en källa till korruption och död.

Påven Franciskus utgick från berättelsen 1 Kungabokens 21:a kapitel, om Navot, en oskyldig man som dömdes till döden så att kung Achav skulle kunna ta över hans vingård. Den helige fadern sa att detta inte bara är en berättelse från forna tider, utan att det är en berättelse från vår tid. Dagligen ser vi människohandel, exploatering av de fattiga och modernt slaveri där människor tvingas arbeta för svältlöner.

Men Jesus, sa påven Franciskus, visar oss att vår storhet inte manifesteras genom dominans, utan genom att ödmjukt tjäna varandra. ”Precis som Herren sände profeten Elia för att kalla Achav till omvändelse så sände han sin Son för att visa sin barmhärtighets kraft som triumferar över synden och orättvisorna.”