sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Kardinal Bo i Myanmar opponerar sig mot nya lagar


Ärkebiskopen i Yangon, Myanmar, kardinal Bo säger i en intervju att han hoppas att den nya regeringen skall arbeta för den nationella försoningen och att fred och eldupphör skall vara en prioritet. Han betonar att den nya regeringen även måste ägna sig åt frågan som rör fördelningen av naturtillgångarna och att försöka stoppa dammprojektet Myitsone i Kachinstaten, som Kachins självständighetsarmé, Kia, är emot. Om det projektet inte överges blir det mycket svårt att uppnå ett fredsavtal med Kia, säger kardinalen.

Han säger sig vara medveten om att försoningen är en svår process. Hans råd är här  att uppmana folket om att förlåta varandra också med tanke på Barmhärtighetens jubelår. 

Kardinalen Bo säger att en annan prioritet för den nya regeringen bör vara det mycket fattiga muslimska rohingyafolket som inte erkänns som minoritet, och som systematiskt diskrimineras och förvägras medborgarskap.

Kardinalen uppehåller sig på de fyra lagar som i augusti förra året utfärdades till försvaret av rasen och religionen. Dessa lagar som innehåller åtgärder mot blandäktenskap, religiösa omvändelser, polygami och för födelsekontrollen har väckt stor oro i den katolska kyrkan i Myanmar. “Det är nödvändigt att skriva om lagarna med en mer tolerant ton så att de är acceptabla även för de kristna”, framhåller kardinal Bo. Han uttrycker sitt hopp om att de anställda på ministeriet för religiösa frågor inte endast skall vara buddhister. “I ett verkligen  demokratiskt land skall ministeriet behandla alla religioner på samma sätt”, understryker han.

För den katolska kyrkan hoppas kardinalen sedan på en större frihet i evangeliseringsverskamheten och ett decentraliserat undervisningssysstem som även tillåter katolikerna att officiellt leda sina skolor, liksom att bygga nya och återfå undervisningsinstituten som nationaliserades efter statskuppen år 1962. “Jag är säker på att våra förslag och råd skall åhöras av den nya regeringen som har visat viljan att lyssna på de olika religiösa representanterna i landet”, säger ärkebiskopen i Yangon, kardinalen Bo.

Slutligen uttrycker han en önskan om att Myanmar skall upprätta diplomatiska förbindelser med den Heliga Stolen. “Aung San Suu Kyi stödjer denna idé och det är jag glad för”, säger han och erinrar om hennes möte med påven Franciskus i Vatikanen år 2013.