sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Dansk \ Norsk / Norsk

Finsk økumenisk delegasjon i Roma


Den andre dagen i bønneuka for kristen enhet er den hellige Henrik av Finlands minnedag. Han var biskop og martyr og blir altså minnet 19. januar. Hvert år blir både Henrik og bønneuka markert ved at en økumenisk delegasjon fra Finland drar på pilegrimsferd til Roma.

I år bestod delegasjonen av tre representanter fra Helsinki: Den lutherske biskopen Irja Askola, den ortodokse metropolitten Ambrosius og den katolske biskopen Teemu Sippo.

Mandag 18. januar ble delegasjonen mottatt av pave Frans. I sin tale bemerket paven at pilegrimsferden er et tegn på at de har innsett hva det er som forener dem og at de sammen vitner om Jesus Kristus, som er grunnlaget for enheten. Han sa også:

"I vår dialog fins det fortsatt noen forskjeller i lære og praksis. Dette må ikke avskrekke oss, men i stedet anspore oss til sammen å fortsette på veien mot stadig større enhet, ikke minst ved å overvinne gamle oppfatninger og innvendinger. I en verden ofte sønderrevet av konflikter, og preget av sekularisering og likegyldighet, er vi kalt til sammen å bekjenne vår tro på Jesus Kristus, og dermed bli stadig mer troverdige vitner for enhet, og freds- og forsoningsbyggere."

Hele talen er blitt oversatt til svensk.

Om kvelden var det økumenisk vesper hos Birgittasøstrene i Roma. Også kardinal Koch, presidenten for "Det pavelige råd for fremme av kristen enhet", var tilstede. Dagen etter var så den finske delegasjonen med på en økumenisk gudstjeneste i kirken Santa Maria sopra Minerva.