sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

"Det är bra för hjärtat att gå motströms" Påvens ord inför barnens jubelår


På torsdagen kom påven Franciskus budskap till barnen under jubelåret, då inte bara ungdomar utan även barn har en särskild dag under året som tillägnats dem. Dagen infaller den fjärde söndagen efter påsk, den 24:e april. Nedan hela budskapet.

"Barmhärtiga liksom Fadern"

Kära unga vänner,

Kyrkan firar Barmhärtighetens jubelår, en tid av nåd, fred, omvändelse och glädje. Det är avsett för alla: människor i alla åldrar, från när och fjärran. Det finns inga murar eller avstånd som kan förhindra Faderns barmhärtighet från att nå oss och omfamnar oss. Den heliga porten är nu öppen i Rom och i alla stift i världen.

Denna nåderika tid gäller även er, kära barn. Jag uppmuntrar er att ta del i denna fest och inse att var och en av er är Guds barn (jfr 1 Joh 3: 1). Jag skulle vilja bjuda in er, var och en vid namn, som Jesus gör varje dag. För ni vet att era namn är skrivna i himlen (Luk 10:20), i Faderns hjärta, det barmhärtiga hjärtat som är källan till all försoning och vänlighet.

Jubelåret pågår ett år, och varje ögonblick är en chans för oss att växa i helighet. Det är en tid när vi kan upptäcka att livet tillsammans som bröder och systrar är som en stor fest, kanske den vackraste fest vi kan föreställa oss, den ändlösa festen som Jesus har lärt oss att fira genom sin Ande. Jesus bjuder alla till festen, utan att utesluta någon. Det är därför som även jag vill tillbringa några dagar i bön och fest med er. Jag ser fram emot att träffa många av er i april.

"Barmhärtiga liksom Fadern". Detta är temat för jubelåret, men det är även den bön vi ber för er alla som välkomnas i Jesu namn. Att vara barmhärtiga betyder att låta kärleken växa och vara modig, generös och på riktigt. Det betyder att växa både fysiskt och andligt. Ni förbereder er för att som kristna göra modiga val, i syfte dag efter dag, även genom små saker, bygga en värld av fred.

Ni lever i en tid full av otroliga förändringar. Allt verkar möjligt och omöjligt på samma gång. Jag upprepar det jag sa till några av era jämngamla: "Förbli orubbliga i trons resa, med fast hopp i Herren. Detta är hemligheten bakom vår resa! Han ger oss mod att simma mot strömmen. Var uppmärksamma, mina unga vänner: det är bra för hjärtat att gå motströms, men vi behöver mod att simma mot strömmen. Jesus ger oss detta mod! ... Med honom kan vi göra stora saker; Han kommer att ge oss glädjen att vara hans lärjungar, hans vittnen. Välj de stora idealen, gör de viktigaste sakerna. Vi kristna är inte utvalda av Herren för småsaker; sträva framåt mot de högsta principerna. Satsa era liv för ädla ideal" (Predikan under konfirmationen, 2013).

Jag får inte glömma er som lever i krigssituationer, i extrem fattigdom, i dagliga svårigheter och ensamhet. Förlora aldrig hoppet! Herren har en stor dröm som han, med er hjälp, vill ska gå i uppfyllelse! Era vänner, ungdomar i er ålder som lever under mindre prövande förhållanden än era, har inte glömt er, de arbetar för fred och rättvisa för alla överallt. Låt er inte luras av hatet eller skräcken som råder överallt omkring oss. Sök istället efter nya vänner. Ge av er tid och visa alltid omsorg för dem som ber er om hjälp. Var modiga och gå mot strömmen; var Jesu vänner, han är Fridsfursten (jfr Jes 9: 6). "Allt i honom talar om barmhärtighet. Ingenting i honom saknar medlidande" (Misericordiae Vultus, 8).

Jag inser att inte alla kan komma till Rom, men jubelåret är verkligen för alla och det firas även i era lokala kyrkor. Ni är alla inbjudna till denna glädjens tid. Förbered inte bara era ryggsäckar och banderoller, utan även era hjärtan och era sinnen. Tänk noga på det hopp och de önskningar som ni kommer att presentera för Jesus i försoningens sakrament och i eukaristin som vi kommer att fira tillsammans. När ni går genom den heliga porten, kom då ihåg att ni förpliktar er att växa i helighet, och dra näring från evangeliet och eukaristin, från livets Ord och bröd, för att hjälpa till att bygga en mer rättvis och broderlig värld.

Må Herren välsigna er resa mot den heliga porten. Jag ber att den Helige Ande leder era steg och upplyser er. Må Jungfru Maria, allas vår Moder, vara en sann barmhärtighetens port, och hjälpa er och era familjer att växa i godhet och nåd.

Från Vatikanen den 6 januari 2016 på Herrens Uppenbarelses dag