sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Fokus / Katolsk tanke

Den Obefläckade Avlelsen


Den 8 december firar den Katolska Kyrkan Jungfru Marias Obefläckade Avlelses Högtid. I sin predikan med anledning av högtiden år 1982 sa den helige påven Johannes Paulus II:

”Välsignade vare Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, som fyllde dig, Nasarets jungfru med varje andlig välsignelse i Kristus. Genom Honom avlades du obefläckad! Förutbestämd till att bli Hans Moder, så frälstes du i Honom och genom Honom mer än någon annan mänsklig varelse! Bevarad ifrån arvssynden avlades du och kom in i denna värld i ett tillstånd av frälsande nåd. Full av nåd! Vi vördar detta trosmysterium i dagens högtid. Idag, tillsammans med hela Kyrkan, vördar vi Frälsningen som förverkligades genom dig. Den allra mest särskilda delaktigheten i världens och människans Frälsning var förbehållen för dig, endast för dig. Var hälsad Maria, Alma Redemptoris Mater, kära Frälsarens Moder.”

Gudomligt uppenbarade sanningar förändras inte. Men det kan ibland ta tid att definiera dem. Det tog hundratals år för Kyrkan att slutgiltigt definiera vem Jesus Kristus egentligen är, huruvida Han är Gud eller människa? En eller två personer? Det slutliga svaret gavs inte innan kyrkomötet i Chalcedon år 451. Samma sak gäller frågan om den Helige Andes gudomlighet, som inte fastslogs innan kyrkomötet i Konstantinopel år 381.

Kyrkan har alltid trott att jungfru Maria är fri ifrån synd. Flera kyrkofäder talade om henne som den nya Eva, och Origen kallade henne ”den obefläckade av de obefläckade.” Jungfru Marias Obefläckade Avlelses Högtid har firats av Kyrkan sedan den infördes av påven Sixtus IV år 1476, och år 1854 fastställde den salige påven Pius IX dogmen om ”Jungfru Marias obefläckade avlelse.”

I sin bulla ”Ineffabilis Deus” skriver den salige påven Pius IX: ”Den allra saligaste jungfrun Maria var, från hennes avlelses första ögonblick, genom en särskild nåd och ett privilegium givet av den Allsmäktige Guden och genom Jesu Kristus, mänsklighetens Frälsares, förtjänster, bevarad ifrån alla fläckar av arvssynden.”

Fyra år efter att den salige påven hade fastslagit Maria-dogmen, den 25 mars 1858, fick den heliga Bernadette se en uppenbarelse av jungfru Maria. När helgonet, som bara var en ung flicka, frågar den vackra kvinnan framför sig om hennes namn, så svarade jungfru Maria ”Jag är den Obefläckade Avlelsen.”

I den Katolska Kyrkan är en dogm det kyrkliga läroämbetets normgivande utläggning av den gudomliga uppenbarelsen. Dogmerna gäller uteslutande tros- och moralläran, och är grundpelare som måste bejakas av alla katoliker. Kyrkans läroämbete litar på Jesu ord till Kyrkan om att ”dödsrikets portar skall aldrig få makt över den,” (Matt 16:18) och litar därför på att sådana viktiga beslut i trosfrågor är vägledda av den Helige Ande. Dessa beslut är därför ofelbara, precis som påvliga uttalanden som skett ex cathedra.