sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

Påvliga Livsakademien om surrogatmödraskap: Nej till handel med kvinnor och barn


Kansler för den Påvliga Livsakademien fader Renzo Pegoraro uttrycker sig om surrogatmödraskap. Detta med tanke på ett fall i Italien som ses över av Europadomstolen med anklagelse om att man inte har sett till barnets bästa.

Fader Pegoraro talar om oroande konsekvenser av surrogatmoderskap därför att det öppnar för omtolkning av familjevärden. Han talar om att man måste se upp med att detta inte liknar människohandel, för att det handlar om en ekonomisk affär med en kvinna som bär på barnet, som sedan köps.

Han berättar att kvinnoorganisationer i bland annat Östeeuropa, Ryssland och Indien anmäler övergrepp mot kvinnor. Det är fattiga och utsatta kvinnor som utnyttjas. Dessutom är avtalen ohederliga med tillstånd för att vägra barnet om det har funktionshinder eller om surrogatmodern har gjort något inkorrekt under graviditeten, till exempel ha tagit droger. Eller om det blir tvillingar där en är funktionshindrad och väljs bort. Fader Pegoraro säger att detta bara är några av de övergrepp som görs mot surrogatmödrar och barn.