sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Schweiz: Katolsk och protestantisk delegation i Libanon


Biskopskonferensen i Schweiz och Föreningen för protestantiska kyrkor i Schweiz sänder tillsammans en delegation till Libanon för att uttrycka sin solidaritet med de kristna i landet och deras insatser för religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

Delegationen leds av ordföranden för Schweiz biskopskonferens msgr. Markus Büchel och ordförande för Föreningen för protestantiska kyrkor i Schweiz pastor Gottfried Locher.

23-27 november kommer de att träffa många olika kristna församlingar i Libanon och även församlingar av andra trossamfund. De ska också besöka välgörenhetsinstitutioner som stöds av Schweiz.

Ett annat syfte med resan är att tillsammans vädja för ett slut på inbördeskrigen och förföljelsen i Mellanöstern och att man respekterar religionsfrihet. De skriver i ett gemensamt uttalande att ”en varaktig fred och en framtid i ett multikulturellt samhälle inte är möjligt utan respekt för religionsfriheten”.