sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Rättvisa \ Fred

Kardinal Bo om valet i Myanmar: Demokrati och hopp har segrat


“Nästan 80% av vårt folk, fattiga och rika, unga och gamla har röstat för en förändring av samhället. Ni har utfört en tyst revolution.” Kardinal Charles Bo, ärkebiskop av Yangon vände sig till folket i Myanmar då resultatet var klart av valet som hölls den 8 november.

Han sa att demokratin har fått råda och att man nu ser hoppfullt på landets framtid. Han sa att Aung San Suu Kyi är en hoppets symbol för miljontals personer i Myanmar oavsett etnisk bakgrund och religionstillhörighet.

Kardinal Bo påminner om de utmaningar som landet står inför som extrem fattigdom, konflikter och flyktingar, förnekande av rättigheter, ökad religiös fundamentalism, spridning av narkotika och människohandel. ”Vi hoppas att detta regnbågens land som är

välsignat med så många resurser kan inta sin plats på den internationella scenen och förlita sig på rättvisa och fred. Resan mot frihet, fred och utveckling  har inletts" avslutade kardinal Bo.