sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Sankta Marta

"Var lyhörda och fogliga för era skyddsänglar" Påvens predikan


När kyrkan på fredagen firade skyddshelgonen valde påven Franciskus att tala om dessa våra trogna följeslagare under sin predikan i Sankta Martas kapell vid morgonmässan.

”Gud har gett varje person en följeslagare, en ängel som ger dem råd och beskyddar dem”, sa påven under sin predikan och uppmanade de troende att vara lyhörda för sin ängel.

Beviset på Guds kärlek, får vi redan på bibelns första sidor. När Gud sänder bort Adam från paradiset lämnar han inte honom ensam, och säger, nu får du klara dig själv. Påven Franciskus citerade psaltarpsalmer och böner som påminner om skyddsängelns ständiga närvaro, i relationen mellan människan och himmelriket. "Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett", läser vi i Andra Mosebok, i dagens liturgi.

"Ängeln är alltid med oss, detta är realitet. Han är som en ambassadör mellan Gud och oss. Gud uppmanar oss att respektera ängelns närvaro.  När vi - till exempel - gör något dumt, och vi tror att vi är ensamma, då är vi inte det. Ängeln är där. Vi måste respektera hans närvaro, och lyssna till hans röst, eftersom han ger oss råd. När vi hör: "Gör detta ... gör så här ... det är bäst att inte göra så där...". Lyssna då! Gör inte uppror mot din ängel."

”Skyddsängeln försvarar oss alltid från det onda”, försäkrade påven Franciskus. ”Ibland tror vi att vi kan dölja saker, dåliga saker, men som i slutändan ändå uppdagas. Vår ängel är där som en vän, som försvarar oss och står upp för oss. En vän som vi inte ser, men som vi hör. En vän som vi en dag kommer att vara tillsammans med ​​i himlen, i evig glädje”, sa påven.

"Det enda ängeln ber oss om är att lyssna till honom, respektera honom. Att lyssna på denna reskamrat kallas att vara foglig. Den kristne måste vara foglig för den Helige Anden. Foglighet till den Helige Anden börjar med denna följsamhet till vår reskamrats råd.”

”För att vara fogliga, måste vi vara små”, förklarade påven vidare. ”Små som barn, som de som Jesus säger är de största i Faderns Konungarike. Därför är skyddsängeln en reskamrat, som lär oss ödmjukhet, och som vi bör lyssna på som ett barn”:

"Idag kallar Herren oss till denna följsamhet, att lyssna på vår följeslagares röst, vår ängel som är Guds ambassadör, som alltid är bredvid oss ​​i hans namn, som bär oss och hjälper oss. Alltid på vandring. Må vi prisa Herren för att han inte övergav oss när vi hade förlorat hans vänskap.