sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Libanon tar emot fler flyktingar än Europa


Det är endast med en lösning av kriget i Syrien som kan stoppa flyktingströmmen, säger chefen för Caritas i Libanon, fader Paul Karam. Och för att finna en sann fred är det nödvändigt att inte utesluta någon vid förhandlingsbordet, inte heller Bashar Assad.

Fader Karam och libaneserna har stor erfarenhet av att hjäpa flyktingar. I drygt fyra års tid har Libanon tagit emot nästan 1,5 miljoner syriska flyktingar vilket har fått demografiska, ekonomiska och politiska föjder och även de som gäller säkerheten. Fader Karam anser att det internationella samfundet framförallt är likgiltigt och blundar för för försäljningen av vapen och det finansiella stödet till terroristerna. Det internationella samfundet är också oförmöget att arbeta för det allmännas väl och låter varje land handla i egna intressen på Mellanösterns krigsskådeplats och inte för det allmänna bästa. Fader Karams råd till Europa är enkelt: det är nödvändigt att finna en väg till fred i Syrien.

  Angående det stora antalet flyktingar, mestadels syrier, som vill komma in i Europa säger fader Karam att han mycket väl förstår  att det är ett problem för en del länder med den ständiga strömmen av personer som flyr från kriget, “men i Libanon  upplever vi detta drama sedan drygt fyra år”, säger han. “Vi har nästan två miljoner flyktingar och libaneserna själva uppgår till 4,5 miljoner. Det är verkligen heroiskt av Libanon att ta emot alla dessa personer, framförallt om vi jämför det med andra länder som har mycket större territorium och bättre ekonomiska möjligheter”.

  “Jag vet inte om Europa om något år kan klara av problemen som flyktingströmmen medför. Det är nödvändigt att se på hela situationen”, säger fader Karam. “Vilken är vägen som kan lösa kriget i Syrien. Vi har sett resultaten av kriget i Irak och Libyen, revolutionen i Egypten och Tunisien. Jag förstår inte varför världssamfundet inte fattar att det inte räcker med att byta ledarna, med att ta bort Assad för att det skall bli bra i Syrien. Vem kommer efter honom? Det är viktigt att världssamfundet även tänker på framtiden i dessa länder”.

  “Vi arbetar i mycket svåra förhållanden. FN:s flyktingkommissariat har minskat hjälpen på grund av bristen på resurser. Och det har även FN:s livsmedelsprogram gjort. Hur kan man tänka sig att ett mycket litet land som Libanon skall kunna lösa detta stora problem? Det går inte att fortsätta. Det internationella samfundet måste ta itu med situationen. Lösningen är fred. Vem kommer efter Assad? Isis som har dödat så många kristna och muslimer och orsakat deras utvandring från Irak? Skulle detta vara lösningen?”

   “Om Assad-regimen faller kommer problemen att finnas kvar”, säger fader Karam. “Vem är det som säljer vapnen i Mellanöstern? Vem är det som säljer olja till Isis via Turkiet? Vem finansierar de fundamentalistiska miliserna? I detta krig tycks varje land ha en särskild agenda. Libanon och Jordanien är offer för denna situation. Till detta tillkommer det att lösa problemet med att ge mat åt dessa flyktingar, finna skolor för deras barn och ge dem sjukvård. Och världssamfundet säger ´vi är ledsna men vi har inga resurser, ni får klara er på egen hand´”.

  “Det är nödvändigt att sätta sig ned vid förhandlingsbordet för att lösa problemet med kriget. Jag hoppas verkligen att det internationella samfundet söker det allmännas väl och inte något speciellt lands väl. Mellanöstern håller på att kvävas och är i behov av en sann fred”, säger fader Karam som leder Caritas i Libanon.