sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikanen / Aktiviteter

"Ärkeänglarnas lydnad tillåter Guds plan att framskrida i historien"


Vatikanradions skyddshelgon är den helige Ärkeängeln Gabriel, och varje år firas denna dag högtidligt på radion. I år kom den Heliga Stolens statsekreterare kardinal Pietro Parolin till radion för att fira mässan och delta i festligheterna efteråt.

I sin predikan under mässan sa kardinal Parolin att:

”Ärkeänglarna kommer med de viktigaste buden, och deras namn berättar för oss om deras specifika uppdrag i Guds tjänst: de försvarar oss från det onda och inriktar oss mot Herren. Varje ärkeängel har mottagit ett särskilt uppdrag av Herren, som de utför med trohet och precision. De tjänar ett högre syfte och genom deras lydnad, tillåter de Guds plan att framskrida i historien. De upphör inte att följa oss på vår resa, men de verkar dra sig tillbaka för att lämna plats till Guds direkta ingripanden i mänsklighetens angelägenheter och vårt svar på Treenighetens vilja att frälsa oss.”