sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Religion \ Dialog

Libanon – Kyrkoledare varnar för demonstrationer


Demonstrationer mot den politiska klassen har pågått i veckor i Libanon. Men landets kyrkoledare varnar för att demonstrationerna utgör ett hot mot landets stabilitet.

Kyrkoledare och de kristna samfunden höll ett toppmöte på måndagen hos det maronitiska patriarkatet i Bkerké. I texten som lästes upp och spreds efter mötet lyfter patriarkerna och andra kristna ledare fram risken för "infiltration av bråkmakare bland fredliga demonstranter". De fördömer våldshandlingar och vandalisering under de evenemang som har anordnats i centrala Beirut och inbjuder alla att föredra "det nationella intresset framför det privata, för att skydda landet från de tragedier" som omger dem och som oroar folket.

När det gäller landets institutionella förlamningen och politiska kamp uttrycker sig de kristna ledarna bestämt om att landets politiska ledare inte garanterar landet de grundläggande tjänster som behövs för ett värdigt liv. De andliga ledarna föreslår hur politikerna kan lösa landets problem. De skriver att en statschef måste väljas fram enligt ”konstitutionella regler". De anser att den nuvarande regeringen måste sitta kvar åtminstone tills en ny president har valts och att en ny regering sedan måste se över val- och institutionella reformer för att förhindra ytterligare avsaknad av ledare.

Vid toppmötet deltog den katolska maronitiska patriarken Bechara Boutros Rai, den grekisk-ortodoxa patriarken av Antiokia Yohanna X, den armeniska apostoliska katolikos Aram I, den melkitiska patriarken Gregoire III, den syrisk-katolska patriarken Ignatius Youssef III och ärkebiskop Gabriele Caccia, apostolisk nuntie i Libanon. Toppmötet skulle ha hållits mellan islamiska och kristna ledare och man vet ännu inte varför representanter från islamiska samfund inte deltog.