sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Estland: Terra Mariana


För 800 år sedan vigdes Estland och norra Lettland till Jungfru Maria. Det är en av de första nationerna som vigdes till Maria och detta firas den 6 september i Estland med jubiléet Terra Mariana.

År 1215 erkände påven Innocentius III vid det fjärde Laterankonciliet att Estland och Livland, alltså norra Lettland, som då var kristna, även hade vigts åt Guds Moder Maria – sicut terram filii, sic et terram matris.

Söndagen den 6 september klockan 12.00 firas 800-årsminnet av denna förklaring i katedralen tillägnad apostlarna Petrus och Paulus i Tallinn. Estlands apostoliska administratör msgr. Philippe Jourdan firar mässan tillsammans med ärkebiskop av Riga, msgr. Zbignievs Stankevics. Jubiléet kommer sedan att erbjuda föreläsningar och bönestunder. Efter mässan förnyas vigningen och tillsammans med ländernas katoliker kommer man att be följande bön om välsignelse, som Estlands kyrka hoppas att även katoliker runt om i världen deltar i:

 

Herre Jesus Kristus,
du som genom din visdom och försyn ville

att vårt land skulle tillägnas till din heliga Moder

vilket gör det känt idag med det vackra namnet: Terra Mariana

Vår historia bekänner det och vår kultur och vårt språk bär det vidare

Våra poeter minns det och våra sångare sjunger om det

Vägledda av din önskan vänder vi oss till dig

Ta emot denna kärlek till Din Moder

som vi förnyar varje dag genom din välsignelse, o Gud

Jungfru och Moder, ge oss din välsignelse och beskydda oss alla

som med glädje bär fram namnet Terra Mariana