sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrkan / Samhälle \ Mission

Kanadas biskopar vill ha lag mot utnyttjande av gruvarbetare


Kanadas biskopar har bett regeringen att upprätta en instans som uppmärksammar klagomålen av utnyttjandet av kanadensiska gruvbolag utomlands, och att anta en lag så att företag kan anklagas för brott som begås utanför landet. Ordförande för Kanadas biskopskonferens ärkebiskop Paul-André Durocher visar sin solidaritet med Latinamerikas biskopskonferens genom ett brev till CELAM:s ordförande ärkebiskop Carlos Aguíar Retes.

Kanadas biskoparna skriver att de är särskilt oroade över att se att gruvverksamheten i Latinamerika till största delen utförs av företag som är registrerade i Kanada. Msgr. Durocher påminner att gruvdriften inte har bidragit till mänsklig utveckling och ekonomisk utveckling i samhället. Det finns inte bra reglering och internationella företag respekterar i vissa fall inte miljörättigheter och personers rättigheter.

Enligt de kanadensiska biskoparna är problemen med gruvdriften i Latinamerika komplexa och kräver inte bara lagstiftningsåtgärder från företagens ursprungsländer utan även en pågående dialog mellan samhället och industrin.

Det krävs en ändring på hur gruvföretagen beter sig. De gör sig skyldiga för olagliga handlingar, skriver biskopskonferensen i sitt brev.

Kyrkan i Kanada ber alla berörda parter - lagstiftare, samhället, enskilda individer och företag -att samarbeta så att gruvutveckling i Latinamerika verkligen bli en källa till integrerad marknad och en välsignelse för hela befolkningen i Amerika och världen.