sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Ceremonier

Påven förkunnar ett jubileumsår: Barmhärtighetens År


Påven Franciskus predikade under en gudstjänst tillägnad försoningens sakrament som han ledde i Peterskyrkan på fredagseftermiddagen. Gudstjänsten innehöll psalmer och bibelläsningar och fokuserade på personlig ånger och Guds gränslösa barmhärtighet. Under sin predikan förkunnade påven ett jubileumsår som ska fokusera på Guds barmhärtighet.

Påven sa: ”Kära bröder och systrar, jag har ofta tänkt på hur kyrkan kan förtydliga sin mission att vara ett vittne om Guds barmhärtighet. Det är en vandring som börjar med en andlig omvändelse. Därför har jag bestämt att inviga ett särskilt jubileumsår som ska fokusera på Guds barmhärtighet. Det kommer att bli ett Heligt Barmhärtighetens År. Vi vill leva i ljuset av Herrens ord: " Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig." (jfr Luk 6:36).

Detta Heliga År inleds den kommande högtiden för den Obefläckade Avlelsen och kommer att avslutas söndagen den 20 november 2016 på Kristus konungens dag - det levande ansiktet av Faderns barmhärtighet. Jag anförtror organiseringen av detta jubileum till det Påvliga rådet för främjandet av den nya evangelisationen, så att det kan bli en ny etapp av kyrkans vandring i sin mission att föra evangeliets barmhärtighet till varje person.”