sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven Franciskus 2 år som påve - intervju i mexikansk TV


På fredagen den 13:e mars firade påven Franciskus två år som påve. I en intervju med mexikansk TV, talade påven om sitt pontifikat, om reformer och familjesynoden. Han uttryckte även sin önskan att göra en resa till Mexiko.

Påven Franciskus valde att göra intervjun i det rum där han träffar sina närmaste medarbetare, i vilket en stor tavla av Jungfrun Maria av Guadalupe dominerar. Påven sa att för honom är hon ”en källa till kulturell enhet, till helighet mitt ibland skamliga synder och orättvisor, exploatering, och så mycket död."

Flyktingdramat
"De onda i Mexiko liknar det i resten av världen: flyktingdramat och murarna som reses för att motverka dem. Franciskus talar om gränsen mellan USA och Mexiko, men påminner även om invandrarna tvingas att korsa Medelhavet på jakt efter ett bättre liv, eller då de flyr från krig och svält. Det är de förvrängda ekonomiska systemen som orsakar dessa stora migrationer, bristen på arbete, slit och släng kulturen som tillämpas på människor. Därpå har vi narkotikahandelns gissel. Där det finns fattigdom och misär, finner kriminaliteten fertil jord. Påven Franciskus nämner de 43 pojkarna som mördades av narkotikahandlare i Iguala och avslöjar att han ville hedra deras minne även genom att utse Morelias ärkebiskop till kardinal, "en man - sa Franciskus – som vittnar om det kristna livet i ett konfliktfyllt område.”

Inte vända sig bort från det onda i världen
Påven förklarar att som son till invandrare, är det spontant för honom att ge flyktingar och offren för människohandel en röst och påminna om samhällets orättvisor, ”men det är barnsligt att tillskriva regeringarna allt ansvar. Vi måste lära oss att inte vända ryggen till världens ondska, detta gäller oss alla. Katoliker har ett åtagande som kräver att de värnar om sin nästa. Detta utmanas av sekterna och av evangeliska rörelser, särskilt i Latinamerika.

Klerikalism och reform av kurian
Påven talar med uppriktighet när han kritiserar prästerskapets oförmåga att involvera lekmännen på grund av en överdriven klerikalism. Påven från andra sidan av världen, nämner alla teman under hans tvååriga pontifikat, först av allt hans uppmärksamhet till fattiga och utsatta. Sedan arbetet med reformen av kurian, som inte så mycket gäller formen, som substansen i det han kallar för Europas sista hov. Varje förändring börjar i hjärtat – förklarade påven - och innebär en omvändelse i sättet att leva. Denna omvändelse omfattar även påven, sa Franciskus, och nämner en av anledningarna till att Guds folk tagit emot honom med entusiasm. 

Tiden verkar inte vara mycket
Påvens enkelhet är förbryllande, när han beskriver att han saknar at kunna röra sig fritt, som att gå till en pizzeria utan att bli igenkänd. Men tiden verkar knapp. Påven medger att han inte tror att hans pontifikat ska vara långt, men samtidigt säger han att han kan ha fel. 


När journalisten nämner möjligheten att sätta en åldersgräns även för påven, vilket sker för biskopar, svarar påven att han inte delar en sådan åsikt vad gäller påveämbetet, som han säger, har en särskild nåd. Han säger samtidigt att han uppskattar den väg som påven emeritus Benedictus XVI öppnade, och definierar det ett modigt beslut, liksom det var modigt av honom att offentliggöra hur allvarliga övergreppen som begåtts av vissa medlemmar i kyrkan mot barn var, och behovet av att ta hand om offren. Franciskus själv har tagit emot 6 offer i Vatikanen, och inrättat en kommission som särskilt är avsedd för att förebygga och skydda barn.

Synoden om familjen
Slutligen talar påven Franciskus om familjesynodens andra etapp med orden bevara, skydda och ledsaga. Han definierar förväntningarna som överdrivet stora, på de komplexa och känsliga frågorna som berör kommunion till frånskilda och omgifta och homosexualitet. Det som är säkert är att för påven Franciskus står familjen inför en kris utan dess like, och att arbetet måste utgå från pastoralvården av unga och nygifta. 

Slutligen säger påven att han ser fram emot världsfamiljemötet i Philadelfia i september, liksom resorna till Afrika och Latinamerika.