sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påven Franciskus / Aktiviteter

Påven till Koreas biskopar: samarbete och broderligt stöd


Påven Franciskus träffade på torsdagen biskoparna från Sydkorea, som är i Rom på deras ad limina besök. De åtföljdes av biskopen och den apostoliska prefekten av Mongoliet. Påven överräckte sitt förberedda tal till biskoparna, som ger honom tid att tala med biskoparna på ett informellt och privat sätt.

Hans förberedda reflektioner handlade om hans resa förra året till Sydkorea, och fokuserade på tre aspekter: minnet, ungdomen och missionen att bekräfta våra bröder och systrar i tron.

Rörande saligförklaringen av martyrerna Paul Yun Ji-Chung och hans följeslagare, som skedde under hans resa, sa påven att deras exempel är en "skola som kan forma oss till allt mer trogna kristna vittnen genom att kalla oss till möten, till välgörenhet och till att offra." "De lärdomar som de förkunnade är särskilt lämpliga för vår tid när individer, trots de många framsteg som görs inom teknik och kommunikation, blir alltmer isolerade och kommuniteter försvagas", fortsatte påven.

Han vände sig sedan till ungdomarna, som han mötte under den asiatiska ungdomsdagen. "När vi talar med ungdomar, utmanar de oss att dela sanningen om Jesus Kristus tydligt och på ett sätt som de kan förstå", sa påven Franciskus.

"De utmanar också äktheten av vår egen tro och trohet", fortsatte han. "De unga kommer mycket snabbt att kräva svar från oss och kyrkan om våra liv inte speglar vår tro. Deras ärlighet i detta avseende kan vara en hjälp för oss, precis som vi försöker att hjälpa de troende att manifestera tron ​​i deras dagliga liv."

Påven Franciskus påminde biskoparna att biskopsämbetet är "ett liv av tjänstgöring, som ges frivilligt, för varje själ som anförtrotts vår vård, utan undantag." "I denna anda av tjänstgöring, bör ni stå varandra nära", sa han. "Genom ert samarbete och broderliga stöd kommer ni att stärka kyrkan i Korea och Mongoliet och bli allt mer effektiva med att förkunna Kristus."