sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påvens resor

Tiranas ärkebiskop om påvens besök "Påven möter en prövad befolkning i periferin, men med en stark värdegrund"


(01.08.2014) Albanien förbereder sig för att ta emot påven Franciskus då han besöker landet den 21 september. Vatikanradion talade med ärkebiskopen av Tirana, msgr. Rrok Mirdita, som uttrycker sin tacksamhet över att påven Franciskus har valt att bege sig till Albanien som första apostolisk resa i Europa. Han säger att ”på sätt och vis kan man se det som att påven väljer att besöka periferin, en geografisk periferi, långt från materiell välfärd, men att Albanien är ett land rikt på andra värden. Vi har kontinentens yngsta befolkning, trots utvandringen, familjen är stark och de äldre har en röst. Vi har en fredlig samlevnad trossamfund emellan, och trots det trauma som diktaturen innebar, har vi inte fallit i fällan att börja en ny klasskamp. Man kan säga att påven börjar sitt möte i Europa, med en utsatt befolkning, som har lidit mycket, men som också har mycket att ge Europa.”


Biskopen beskriver kyrkan i Albaninen som en liten kyrka med starka band till Rom: ”Vi ser på Rom med tillgivenhet, det är vår katolska kallelse. I trohet till påven har vi överlevt de svåraste stunderna, när vi ansågs som landets fiender, som under den långa religiösa förföljelsen under den kommunistiska regimen, men även vid andra tillfällen i det förflutna. Nu kommer påven hit för att bekräfta vår tro och hylla martyrerna. Vi väntar på att ta emot påven Franciskus med glädje och tacksamhet. De icke-troende med uppskattning och aktning.”


I Albanien en samexistens mellan Sunni muslimer, ortodoxa, katoliker och bektasjitiska muslimer. Efter kommunismens fall trodde man att religionsfriheten skulle leda till interreligiösa spänningar. Men istället råder en fredlig samlevnad. ”Denna samlevnad har vi inte uppnått utan uppoffringar”, säger biskopen. ”Vad vi har lärt oss är att man inte behagar Gud när man kränker andras rättigheter, men att man öppet kan vörda honom utan att inkräkta på andra.”


För 21 år sedan besökte påven Johannes Paulus II Albaninen – ett besök som en plågad kyrka tog emot som en omfamning. Påven återuppbyggde då kyrkans hierarki och vigde de första nya fyra biskoparna. ”En av dessa var jag säger msgr. Mirdita. ”Under dessa två decennier har kyrkan förändrats mycket. Vi har inhemska präster, munkar och nunnor, vid sidan av missionärerna som har arbetat med stor generositet, och som nu sakta lämnar över stafettpinnen till den yngre generationen albaner. Vi har lekmän som är engagerade i kyrkan och i samhället. Kyrkan är socialt engagerad, men vi vill inte bli en så etablerad kyrka att vi kopplar av.”


”Därför kommer påven Franciskus besök ge oss ny drivkraft, skaka om oss i våra vanor, och låta oss återuppleva evangeliets permanenta nyhet. Trots att samhället har förändrats en hel del, förblir vissa utmaningar desamma, till exempel korruption, fattigdom, arbetslöshet, organiserad brottslighet och orättvisa.”