sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven har utsett den nya presidenten för I O R Institutet för religiös verksamhet, Jean-Baptiste de Franssu


(10.07.2014) Kardinal George Pell, prefekt för Vatikanens nya ekonomisekretariat, presenterade igår den nya presidenten för I O R Institutet för religiös verksamhet och meddelade förändringar i flera av Vatikanens strukturer. Rörande omstruktureringen av den Heliga stolens finansiella institut, sa kardinal Pell att Vatikanens "ambition är att bli något av en modell för ekonomisk förvaltning snarare än en orsak till tillfällig skandal." Han tillade att "detta bör förhoppningsvis leda till ekonomiska vinster som skapar intäkter för kyrkans arbete, i synnerhet för att tjäna samhället i stort."

Den nya presidenten är Jean-Baptiste de Franssu, den franska ordförande i Incipit, ett finansiellt konsultföretag. Dessförinnan var han verkställande direktör för Invesco Europa, ett förvaltningsbolag. Han ersätter den tyska industrimannen Ernst von Freyberg, som tjänstgjorde som president under de senaste 17 månaderna. Han såg till att banken såg igenom alla sina kundkonton, utsorterade alla som inte var nära förbundna till kyrkan och genomförde nya reformer för att förhindra finansiella skandaler och penningtvätt.

Under presskonferensen i Vatikanens pressrum, sa Ernst von Freyberg att det var rätt att lämna institutet när det nu går in i en ny fas, en som kräver en heltidspresident - som han inte är beredd att vara - och en med erfarenhet av kapitalförvaltning, som han sa att han inte har. Kardinal Pell meddelade också namnen på fyra av sex nya ledamöter i bankens styrelse, som ersätter en tillsynsstyrelse.

Kardinal Pell, Jean-Baptiste de Franssu och Ernst von Freyberg betonade behovet av att fortsätta att konsolidera institutets finansiella transaktioner i en process som präglas av öppenhet, samordning, professionalism, etiska värderingar och att lagen följs.

Vatikanen utgav även ett apostoliskt brev undertecknat påven Franciskus som överförde till ekonomisekretariat vad som hade varit den "allmänna avdelningen" av Administrationen av den Heliga Stolens arv ”APSA”, som ska återgå till att hantera Vatikanens fastighetsinnehav och den ekonomiska uppgörelsen som betalades av den italienska regeringen 1929 efter undertecknandet av Lateranfördraget, där Italien och Vatikanen erkände varandras suveränitet och gränser. Administrationen kommer "enbart att fokusera på sin roll som finansavdelningen för den Heliga stolen och Vatikanstaten" sa kardinal Pell.

Administrationens "allmänna avdelning", som nu kommer att förflyttas till kardinal Pells kontor, inkluderar Vatikanens personalkontor, dess allmänna inköpskontor och den personal som hanterar hyror av Vatikanens egendom. Överföringen av avdelningen innebär att hans kontor kan "utöva sitt ansvar gällande ekonomisk kontroll och vaksamhet."

Kardinal Pell sa också att han och påvens kardinalsråd hoppas att man under 2014 kan utnämna en heltidsanställd oberoende revisor, som inte rapporterar till ekonomisekretariatet men till det oberoende ekonomirådet. Han sa att den oberoende revisorn kommer att kunna gå "var som helst och överallt" i Vatikanen för att se till att hela det finansiella systemet fungerar korrekt.

Danny Casey, som har arbetat med kardinal Pell i Sydney, har flyttat till Rom och kommer att fungera som chef för en liten Project Management Office (PMO), ett projektledningskontor i sekretariatet.

Kardinalen försäkrade Vatikanens anställda att pensionsfonden var "fullständigt säker", och han tillade att ekonomirådet hade utsett en teknisk kommitté för att studera fonden och komma med förslag för att säkerställa dess fortsatta hälsa långt in i framtiden.

Rörande I O R, sa Ernst von Freyberg att den nu är inställd på att endast ansvara för "sparande och lån för religiösa kongregationer", som utgör majoriteten av kontoinnehavarna. Jean-Baptiste De Franssu sa att tillgångarna som institutet förvaltar kommer under de kommande två åren successivt att flyttas "till en nyinrättad central kapitalförvaltning i Vatikanen".

"Självklart," sa Kardinal Pell, ”kommer vi att ha en policy som främjar etiska investeringar och självklart också kommer alla prelater och lekfolk som blir en del av våra styrelser att behöva underteckna ett bindande dokument som anger att det inte finns några intressekonflikter" och att de klargör områden där sådana kunde uppstå och att de avstår från att rösta i dessa frågor.