sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Familj

FN: Ja till att skydda den naturliga familjen. EU och USA röstade mot


(09.07.2014)Efter den tjugonde internationella dagen för familjen i FN, International Year of the Family antog Rådet för mänskliga rättigheter i FN en resolution till förmån för familjen den 25 juni. 26 ja, 14 nej och 6 nedlagda röster till resolutionen att familjen är en naturlig och grundläggande del i samhället och att den har rätt till samhällets och staters skydd.

FN:s råd för mänskliga rättigheter omfattar 47 medlemsländer. Det är slående att de som röstade för resolutionen var alla de afrikanska och arabiska länderna, Ryssland, Kina och Venezuela. Däremot var alla europeiska stater, USA, Korea och Japan, och några latinamerikanska länder mot resolutionen. Professor i kyrkorätt vid universitetet Roma Tre i Rom Carlo Cardia berättar om resolutionen:

"Beslutet går helt i linje med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948. Där sägs att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten. Detta uttalande gjordes 1948 för att försvara familjen från totalitär diktatur och upprepas i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, sociala och civila pakter 1966 och alla internationella stadgar. Detta bör ge oss en tankeställare: Europa, vaggan för mänskliga rättigheter, röstar mot de mänskliga rättigheterna som inrättades genom den mest berömda deklarationen i världshistorien.”

Professor Carlo Cardia menar att när dessa stater har försökt att få till en öppning har de förnekat en av de grundläggande principerna för individualism. Han sa att när individualismen står för att skapa andra typer av familjer undermineras och förnekas den den naturliga familjens rättigheter, även om man anser att den traditionella familjen inte störs av det nya.

Den Heliga Stolens ständiga observatör i FN i Genève Msgr. Silvano Maria Tomasi kommenterar beslutet i FN till förmån för familjen:

"I den kristna traditionen och i kyrkans sociallära är äktenskapet och familjen i linje med naturens lag, som är den stabila föreningen mellan en man och en kvinna för att få barn. Vi står inför ett kulturellt vägskäl där vi å ena sidan har förståelse för familjen som kan fungera som en enhet och å andra sidan lägger tonvikten enbart på individer. Så medan främst staten måste vara lyhörd och uppmärksam på alla situationer som finns i samhället måste vi bekräfta betydelsen för samhället, och för barnens bästa i synnerhet, familjen som en enhet och en levande cell i samhället . Detta är värdet i resolutionen som rådet för mänskliga rättigheter i FN har antagit.”