sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Familj

Biskopssynoden om familjen: ”Instrumentum laboris”, arbetsdokumentet sammanfattar omtvistade frågor inom kyrkan


(26.06.2014) Katoliker runt om i världen uppmanas att delta i en bönedag inför den extra biskopssynoden om familjen, meddelade Vatikanen i dag under en presskonferens. Bönedagen kommer att äga rum den 28 september några dagar innan biskopssynoden inleds den 5 oktober. Under presskonferensen presenterade man synodens ”Instrumentum laboris” eller arbetsdokument.

Kardinal Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare i biskopssynoden, presenterade också temat för den ordinarie biskopssynoden om familjen, som kommer att äga rum under 2015. Ämnet kommer att vara "Jesus Kristus uppenbarar familjens kallelse och innebörd".

Arbetsdokumentet sammanfattar svaren från den enkät som skickades ut förra året, som berörde några av de mest omtvistade frågorna inom kyrkan, bland annat preventivmedel, kommunion för frånskilda och omgifta och annullering av äktenskap.

Texten beskriver ”Humanae Vitae”, Paulus VI:s encyklika från 1968 som förkunnade kyrkans motstånd mot preventivmedel, som "profetisk".

I arbetsdokumentet står det: "Encyklikan Humanae Vitae hade utan tvivel en profetisk karaktär när den underströk den nödvändiga kopplingen mellan äktenskaplig kärlek och överföringen av liv. Kyrkan är kallad att förkunna kärlekens fruktbarhet i ljuset av den tro som "hjälper oss att begripa barnafödandets alla djup och rikedomar, som ett tecken på kärlek till Skaparen, som anförtror oss mysteriet som är en ny person”. Många av svaren och iakttagelsernas svårigheter avslöjar den plågsamma situationen som människor ställs inför idag rörande ämnena kärlek, livsalstring, ömsesidighet mellan man och kvinna och faderskap och moderskap."

När det gäller debatten om omgifta katoliker får motta kommunion, skriver man i dokumentet: "Ett stort antal svar talar om de många fall, i synnerhet i Europa, Amerika och några länder i Afrika, där personer ber om att ta emot botens och Eukaristins sakrament. Detta sker i synnerhet när deras barn mottar sakramenten. Ibland uttrycker de en önskan om att ta emot kommunion för att känna att de "legitimeras" av kyrkan och för att eliminera känslan av utanförskap och marginalisering.”

"I detta avseende rekommenderar några att överväga en praxis i vissa ortodoxa kyrkor, som, enligt deras uppfattning, öppnar vägen för ett andra eller tredje äktenskap med en penitential karaktär. Mot bakgrund av detta förslag, har länder med ett stort antal ortodoxa kristna noterat att, enligt deras erfarenheter, har denna praxis inte minskat antalet skilsmässor. Andra begär ett förtydligande om huruvida denna lösning är baserad på lärosatser eller bara är en fråga om disciplin. "

Dokumentet kommenterar också debatten om huruvida annullering av äktenskap bör gå snabbare: "Väldigt många svar, framför allt i Europa och Nordamerika begär att annulleringen av äktenskap effektiviseras. I detta avseende ser de ett behov av att utreda frågan om förhållandet mellan tro och äktenskapets sakrament, som föreslagits av påven Benedictus XVI vid flera tillfällen. I vissa fall, sker det att katoliker i länder med ett stort antal ortodoxa kristna gifter om sig i den ortodoxa kyrkan efter deras sedvanliga ritual och sedan ber om att få ta emot kommunion i den katolska kyrkan."