sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Audienser och angelus

Den Heliga Andens gåvor: 4. Kraft


(14.05.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 I de senaste katekeserna har vi reflekterat över den Heliga Andens tre första gåvor: vishet, förstånd och råd. Idag skall vi tänka på vad Herren gör: han kommer alltid och stöder oss i vår svaghet och det gör han med en särskild gåva: kraftens gåva.

1. En av Jesu liknelser hjälper oss att förstå hur viktig denna gåva är. En man gick ut för att så. Men allt utsäde bar inte frukt. Det som föll på vägkanten åts upp av fåglarna. Det som föll på steniga ställen eller mitt bland tistlarna gror, men sveds av solen eller kvävs av tistlarna. Bara det som faller i god jord kan växa och ge frukt (jfr Mark 4:3-9 //Matt 13:3-9 // Luk 8:4-8). Jesus förklarar själv för sina lärjungar att mannen som gick ut för att så står för Fadern, som sprider sitt Ords utsäde ymnigt. Men utsädet möter ofta vårt hjärtas torka. Också när det tas emot, riskerar det att inte bära frukt. Men med kraftens gåva kan den Heliga Ande befria vårt hjärtas jord, befria den från stelhet, osäkerhet och bromsande fruktan, så att Herrens Ord kan tillämpas i äkthet och glädje. Kraftens gåva är en verklig hjälp, som ger oss kraft och befriar oss från många hinder.

2. Det förekommer också svåra stunder och extrema situationer, då kraftens gåva visar sig på ett extraordinärt och exemplariskt sätt. Det gäller dem som får uppleva särskilt svåra och smärtsamma situationer, som skakar om deras och deras anhörigas liv. Kyrkan strålar av vittnesbördet från många bröder och systrar som inte har tvekat att ge sitt liv för att förbli trogna Herren och hans evangelium. Också idag är det många kristna som på många håll i världen fortsätter att fira och vittna om sin tro med djup övertygelse och trygghet, och som gör motstånd fast de vet att de kan få betala ett högt pris. Också vi, vi alla, känner människor som har fått uppleva svåra situationer och många smärtor. Men låt oss tänka på de män och kvinnor som lever ett svårt liv för att ta hand om sin familj och uppfostra sina barn. De gör allt detta för att kraftens ande hjälper dem. Många män och kvinnor – vi känner inte deras namn – hedrar vårt folk, hedrar vår kyrka, för de har kraft: kraft att fortsätta sitt liv, sin familj, sitt arbete, sin tro. Dessa våra bröder och systrar är helgon, vardagshelgon, helgon som är fördolda mitt ibland oss. De har fått kraftens gåva för göra sin plikt som människor, som fäder, mödrar, bröder, systrar och medborgare. Det finns många sådana! Låt oss tacka Herren för dessa kristna som lever i en fördold helighet. Det är den Heliga Anden, som de har i sig, som hjälper dem framåt. Det är bra för oss att tänka på dessa människor. Om de gör allt detta, om de kan göra det, varför inte jag? Och det är bra för oss att be Herren att ge oss kraftens gåva.

Men ingen skall tänka att kraftens gåva bara behövs vid vissa tillfällen eller särskilda situationer. Denna gåva måste utgöra grundtonen i vår kristna tillvaro, i vår vardags vanlighet. Vi behöver kraft varje dag i vår vardag för att fortsätta vårt liv, vår familj, vår tro. Det är nyttigt att lyssna till något som aposteln Paulus har sagt: “Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft” (Fil 4:13). När vi brottas med vardagen och dess svårigheter skall vi minnas detta: “Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”. Herren ger kraft, han skall inte låta oss sakna den. Herren prövar oss inte mer än vi kan bära. Han är alltid med oss. “Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”.

Kära vänner, ibland frestas vi att låta oss övermannas av lathet eller uppgivenhet inför livets mödor och prövningar. De gångerna skall vi inte tappa modet. Låt oss åkalla den Heliga Anden för att dess kraft skall lyfta upp vårt hjärta och ge vårt liv ny kraft och entusiasm i Jesu efterföljd.