sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Påvens resor

Vatikanens statssekreterare hoppfull inför påvens resa till det Heliga Landet


(22.05.2014) Denna lördag den 24 maj reser påven Franciskus på en tre dagars resa till Det heliga landet för att fira femtioårsdagen av påven Paulus VI:s möte med den ekumeniske patriarken Athenagoras i Jerusalem.

Kardinal Pietro Parolin, Vatikanens statssekreterare, berättade till Barbara Castelli från Vatikanens Televisionscenter att frukterna av påven Franciskus besök kommer sannolikt att bli de "möten" som förvandlas till "vittnesbörd”. Kardinalen uttryckte sin förhoppning om att påvens möten med de olika kristna, judiska och muslimska kommuniteter i detta "oroliga land" kommer att "hjälpa alla ledare och alla människor av god vilja att fatta djärva beslut på vägen mot fred."

Vatikanens statssekreterare sa att i sin dialog med israeler och palestinier, vill den Heliga stolen se "Israels rätt att existera och njuta av fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser; rätten för det palestinska folket att ha ett suveränt och oberoende hemland, rätten att röra sig fritt och rätten till ett värdigt liv."

Kardinal Parolin sa att under besöket kommer påven Franciskus att insistera på dessa frågor i linje med den Heliga stolens politik angående den israelisk-palestinska konflikten och uppmana att ”staden Jerusalems heliga och universella karaktär, dess kulturella och religiösa arv" erkänns så att det kan vara "en vallfartsort för anhängarna av de tre monoteistiska religionerna."

Höjdpunkten av påven Franciskus pilgrimsfärd blir ett ekumeniskt möte mellan påven och patriarken Bartholomeus I av Konstantinopel på söndagen vid Den heliga gravens kyrka för att påminna om det historiska mötet mellan sina företrädare påven Paulus VI och patriarken Athenagoras.

Kardinal Parolin observerade att "ekumeniken var en frukt av det Andra Vatikankonciliet" som kom efter en långdragen process även inom den katolska kyrkan. Han beskrev mötet mellan påven Paulus VI och Athenagoras som "fundamentalt och avgörande" för denna ekumeniska vandring och förklarade att "ibland behövs gester mer än ord" och att de kan ibland vara "mer välformulerade än ord."

Kardinalen sa att han hoppas att mötet mellan påven Franciskus och patriarken Bartholomeus kommer att återuppliva ”denna låga, denna entusiasm för den ekumeniska vandringen" och inför alla initiativ som redan pågår. Det är just "denna anda av entusiasm och önskan efter enhet" som Jesus så ivrigt bad om vid den sista måltiden, tillade han.

Kardinal Parolin talade sedan om de svåra livssituationer som de kristna har i Jordanien, Palestina och Israel och uttryckte sin övertygelse att resan "kommer att vara en tid av glädje och tröst för alla kristna som lever i det Heliga Landet. "Påven”, sa han, "vill understryka i hans direkta möte med dem, två saker: att de kristna är levande stenar och att utan deras närvaro, skulle det Heliga Landet och de Heliga platserna själva sannolikt omvandlas till museer, som vi så ofta understryker". Deras närvaro, fortsatte han, "försäkrar oss att det finns en levande kristen gemenskap och en levande närvaro av den uppståndne Herren." Förutom denna "kyrkliga dimension" påpekade kardinal Parolin att de kristna i Mellanöstern och det Heliga Landet har en nyckelroll i de samhällen och de länder där de bor. "De vill verkligen sätta sig till förfogande för sina landsmän och tillsammans bygga ett fritt, rättvist och demokratiskt hemland."