sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

"Den frid Jesus ger oss är en person - den Helige Anden"


(22.05.2014) Den som har förankrat sitt hjärta i den Helige Anden, finner stor frid, medan den som anförtror sig ytligt, faller lätt för pengar och makt. Detta sammanfattar predikan i påven Franciskus morgonmässa i Sankta Marta på tisdagen.


”Om man söker sin trygghet i saker, i pengar makt och fåfänga, riskerar man alltid att det ska gå förlorat, men om man förankrar sitt hjärta i en Person, i den Helige Anden, kan ingen någonsin ta den ifrån dig, och därför är friden definitiv”, förklarade påven efter att ha läst dagens text ur Johannesevangeliet, där Jesus innan sin passionshistoria säger till sina lärjungar ”Jag ger er min frid.”


Den ytliga frid som världen ger, skiljer sig helt från Jesu fullkomliga frid:


"Rikedom ger oss en viss frid, men det är en frid för att allt är ordnat och jag inte behöver oroa mig materiellt. Materiell frid - men den är inte definitiv. Metall rostar och dina pengar kan försvinna om börsen kraschar. Det är en ytlig och temporär frid.”


På samma sätt beskrev påven Franciskus desillusionen i två andra världsliga tillgångar – som makt. En statskupp kan ta makten ifrån dig. Eller Herodes, som förlorade sin frid när de tre vise männen sa att Israels kung var född. Likaså den frid fåfänga ger oss är förgänglig”, sa påven vidare, ”idag är du uppskattad och imorgon blir du förolämpad, som Jesus på palmsöndagen och sedan på långfredagen.


Jesu frid är något helt annat:


"Jesu frid är en person, den Helige Anden. Samma dag som uppståndelsen kommer han till lärjungarna med hälsningen: Frid vare med er. Ta emot den Helige Ande. Denna person, är en stor gåva. När den Helige Anden är i våra hjärtan, kan ingen beröva oss vår frid. Ingen! Det är en definitiv frid! Vad är vårt jobb? Jo att behålla denna frid. Förvalta den! Det är en stor frid, den tillhör inte mig, den tillhör en annan person, som ger mig den, en person som är i mitt hjärta och som följer mig hela mitt liv. Herren har gett mig den."


Vi tar emot denna frid vid dopet och konfirmationen, som barn, villkorslöst, med öppet hjärta. Och vi måste förvalta den Helige Anden i oss utan att bura in honom, vilket vi får be Gud om hjälp om:


"Om ni har den Helige Anden i era hjärtan och är medveten om detta, är era hjärtan inte oroliga. Ni är säkra! Paulus berättar att för att komma in i himmelriket är det nödvändigt att gå igenom många prövningar – för oss alla, mer eller mindre stora. Men utan att era hjärtan oroas. Detta är Jesu frid. Inte bedövade, utan fridfulla. Medvetna, men fridfulla – den frid som endast Guds närvaro kan ge oss.”