sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

"Andlig lättja och formalism är två attityder som hindrar nåden" Påvens morgonpredikan i Sankta Martas kapell


(02.04.2014) Påven Franciskus fortsätter i sina morgonpredikningar under fastan att uppmana de kristna till att leva sin tro, att vara vakna, uppriktigt öppna, att vandra framåt och att söka Gud. I tisdagens predikan talade han om riskerna med andlig lättja och formalism, som stänger frälsningens dörr. Nedsövda kristna gör inte kyrkan gott, sa påven.


Påven Franciskus utgick från evangeliet om mötet mellan Jesus och den lame mannen, som väntade på att bli frisk, men som klagade över att han aldrig lyckades nå bassängen för att någon annan han före. ”Det Jesus gör är att han flyttar den lames horisont, när han beordrar honom att resa sig och gå”, sa påven. ”Miraklet väcker fariséernas kritik, eftersom det var på sabbaten.” Påven sa att denna text beskriver två andliga sjukdomar som det är bra att reflektera över.


"Först den lame, som har gett upp och är förbittrad och klagar. Jag tror att många kristna, många katoliker utan entusiasm, är bittra, med en tro som inte går utöver den egna lugna vardagen, det trygga hemmet och hälsan. Om man engagerar sig säger de att ’nej, gör inte det, det är riskfullt’. Detta är den kristna lättjan – en attityd som lamslår den apostoliska ivern. Oviljan att ge vidare det budskap som vi har tagit emot gratis, för att man är bedövad”, sa påven.


”Att vara bedövade är en negativt”, fortsatte påven. ”Att inte bry sig är en andlig lättja. Denna leder till sorg – dessa kristna är tråkiga, de är inte ljusa människor utan negativa. Det rör sig om en sjukdom som kan smitta de kristna. De säger ’vi går på mässan på söndagarna men samtidigt säger de ’Var vänlig stör ej!’ Dessa kristna "utan apostolisk iver är inte bra för kyrkan”, varnade påven. ”Hur många kristna är inte just så, egoistiska och självupptagna.”


”Men i denna passage av evangeliet finns det även en annan synd” sa påven när han kommenterade att fariséerna opponerar sig mot att Jesus botar sjuka på sabbaten. ”Synden är formalism. När de kristna inte lämnar plats åt Guds nåd. Dessa kristnas liv är upptaget av att alla dokument och certifikat ska vara i sin ordning”:


Påven kallar dessa kristna för hycklare, endast intresserade av sina formaliteter. ”Man får inte göra mirakel på sabbaten, Guds nåd får inte verka på sabbaten. Den första synden var andlig lättja, här handlar det om att stänga dörren till frälsningen."


”För dem räknas bara formaliteter. ’Det får man inte’ är uttrycket närmast till hands. Hur ofta är inte vi fyllda av andlig lättja eller av fariséernas formaliteter? Vi måste lära oss att försvara oss från dessa frestelser. För det Jesus gör när han närmar sig fältsjukhuset, som är en symbol för kyrkan, med många sårade, är att fråga: ’vill du bli frisk?’ och han ger sin nåd. Nåden gör allt. Sedan säger Jesus ’Synda inte mer!’”


"Dessa två kristna meningar: ’Vill du bli frisk?’ och ’Synda inte mer’. Först botar han sen uppmanar han med ömhet och kärlek till att inte synda mer. Detta är den kristna vägen”, sa påven, ”att närma sig de sårade på fältsjukhuset, de som även sårats av män och kvinnor i kyrkan. Vill du bli frisk? Och sedan ’synda inte mer, för det är inte bra för dig!’ Kristus attityd är vackrare än attityder av lättja och hyckleri.