sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven bad med offrens anhöriga, och uppmanade maffians medlemmar att omvända sig "Ni hamnar i helvetet om ni fortsätter så här"


(22.03.2014) Påven Franciskus bad på fredagen med familjer vars anhöriga har dödats på grund av maffians våld och uppmanade maffians medlemmar att omvända sig och förändra sina liv. Bönevakan hölls i kyrkan Gregorius VII i Rom, och organiserades av ”Fondazione Libera”.

Påven Franciskus lyssnade med huvudet sänkt, händerna knäppta i bön, medan de 842 namnen på offren för maffias våld, däribland 80 barn, lästes upp en efter en.

Under den rörande och stilla bönevakan, uttryckte sedan påven sin empati, sympati och solidaritet med de 700 personer som var närvarande, vars nära och kära fallit offer för maffian. Han hyllade dem för deras vittnesbörd, deras mod att dela sitt lidande med andra och deras hopp om att korruptionen kan övervinnas.

Sedan hade han några skarpa ord till de män och kvinnor som tillhör maffian: ”Jag känner att jag inte kan sluta utan att säga ett ord till ... huvudpersonerna som är frånvarande i dag – ”i mafiosi”, de män och kvinnor som tillhör maffian. "Ändra era liv, omvänd er, sluta begå ondska” sa han till stora applåder. "Vi ber för er. Jag ber om detta på mina knän. Det är för ert eget bästa” sa han. "Livet som ni nu lever kommer inte att ge oss glädje, det kommer inte att ge oss lycka. Det kommer inte att ge er glädje. Den makt och de pengar som ni nu har genom många smutsiga affärer, från många maffiabrott - blodspengar, makt vunnen genom blod – ni kan inte ta med dem till ert nästa liv" fortsatte påven. "Omvänd er. Ni har fortfarande tid till att inte hamna i helvetet. Det är vad som väntar er om ni fortsätter på samma vägen" sa han. "Ni har en far och en mor. Tänk på dem. Gråt, sörj och omvänd er!"

Han avslutade med att leda församlingen i en Ave Maria, följt av Herrens bön.

Bönevakan ägde rum en dag före den 19:e minnesdagen av den organiserade brottslighetens oskyldiga offer. Idag demonstrerade hundratals i Latina, en stad söder om Rom, och sedan deltog de i en ”workshop” om hur det civila samhället bättre kan organisera sig för att få ett slut på korruptionen.