sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Audienser och angelus

"Fastan ger oss en chans att väcka våra bedövade hjärtan till liv" Påvens onsdagsaudiens


(05.03.2014) Påven Franciskus började sin askonsdag med att hålla sin sedvanliga trosundervisning på Petersplatsen inför tiotusentals troende som hade samlats i Rom denna morgon. Naturligtvis stod fastan i centrum för påvens ord och liksom i sitt fastebudskap förklarade påven hur denna intensiva tid av omvändelse som fastan innebär, omvändelse till Gud, till evangeliet, gör det möjligt för oss att se med nya ögon på våra medmänniskor och deras behov.

Påven uppmanade till att vara mer medvetna om Kristi återlösande verk och till att leva dopet med större engagemang. ”Att leva dopet är att inte vara likgiltig inför den förnedring och misär som vi möter i vår omvärld, att inte vänja oss vid ett Gudlöst samhälle.”

Påven uppmanade till konkreta metoder som att göra korstecken, och lära barnen att göra det. Att lära dem de enklaste bönerna, Fader Vår och Ave Maria. ”Det bekväma ickekristna beteendet bedövar vårt hjärta.”

Påven sa avslutningsvis att fastan ger oss en chans att ändra kurs, och uppmuntrade de troende till att meditera över Kristi lidande och död på korset, och genom bön och bot renas och förnyas i anden.
På onsdagseftermiddagen leder påven den sedvanliga processionen på Aventinen i Rom, med efterföljande mässa i Santa Sabinas kyrka.