sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

"Kallelserna finns, be för att Gud ska sända nunnor och präster som inte dyrkar pengar och makt"


(04.03.2014) Att be för kallelser till ordenslivet, om att Gud ska kalla präster, munkar och nunnor befriade från dyrkan av makt, pengar och fåfänga. Detta var påven Franciskus uppmaning under sin predikan denna morgon under mässan i Sankta Martas kapell.

Evangeliet om den rike mannen som kastar sig på knä inför Jesus och frågar honom vad han ska göra för att få evigt liv, var i fokus under påvens predikan: Denne man hade en stor önskan att höra Jesu ord. Det var en god man, som hela sitt liv hade hållit buden. Men att vara en god man var inte tillräckligt för honom. Den Helige Anden manade honom att söka mer. Jesus ser på honom med kärlek och föreslår: Sälj allt och följ mig för att förkunna evangeliet. Men när mannen hörde detta rynkade han pannan och gick sorgsen därifrån, för han hade många ägodelar.

"Hans rastlösa hjärta som manade honom att närma sig Jesus och följa honom, var ett fullt hjärta, och han hade inte modet att tömma det. Han gjorde sitt val: pengarna. Ett hjärta full med pengar.... Han var inte en tjuv, inte en brottsling. Han var en god man, han stal aldrig, lurades aldrig – det var ärligt tjänade pengar. Men de hade fängslat hans hjärta. Det var bundet till pengarna och inte till friheten att välja. Pengarna fattade hans beslut.”

Påven sa att många unga känner samma längtan i sina hjärtan, att komma närmare Jesus. ”De är entusiastiska, de skäms inte för att gå ner på knä inför honom, och visa sin tro på Jesus offentligt. Men när de har hjärtat fullt med något annat och de inte har modet att tömma det, backar de och glädjen blir sorg. Det finns många unga som har en kallelse till att viga sitt liv till Gud, men ibland finns det något som stoppar dem:

"Vi måste be för att dessa unga människors hjärtan ska tömmas på andra intressen, andra förälskelser, så att deras hjärtan blir fria. Detta är bönen för kallelser: "Herre, sänd oss, sänd oss nunnor, sänd oss präster, försvara dem från avgudadyrkan, dyrkan av fåfänga, dyrkan av stolthet, dyrkan av makt och dyrkan av pengar".”

Mannen i detta evangelium är "mycket god och sen mycket olycklig". Det finns många sådana unga människor idag. Därför är det viktigt att be intensivt till Gud:

"Hjälp dessa ungdomar Herre, att de må vara fria och inte slavar, att deras hjärta må vara bara för dig. Då kan Herrens kall nå fram och bära frukt. Vi måste be mycket för kallelser. Kallelserna finns! Vi måste hjälpa de att växa, så att Herren kan träda in i deras hjärtan och ge dem denna outsäglig glädje som varje person som följer Jesus på nära håll upplever."