sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Vatikandokument

Vatikanen uppmuntrar katolska skolor till förnyad missionerande anda


(09.01.14) I ett dokument från Kongregationen för katolsk utbildning publicerat just före årsskiftet uppmanas katolska skolor att stärka sin katolska identitet inom vad som betecknas som ett alltmer sekulariserat skolsystem.


På en presskonferens i december sade kardinal Zenon Grocholewski, Kongregationen prefekt, att ”den katolska identiteten är fundamental för skolorna”. Bland flera av de utmaningar som möter katolska skolor nämnde kardinalen att ”ett av dagens största problem är utifrån påtvingad genusideologi”.


”Med dagens sekularisering uppfattar sig katolska skolor alltmer vara i en missionerande situation, också i länder med långvarig kristen trdition”, står det bl a i Kongregationens dokument ”Att utbilda för interkulturell dialog i katolska skolor”. ”Det främsta ansvaret för katolska skolor är att vara vittnen... i olika kulturer måste den kristna närvaron vara tydlig och klar, dvs den måste vara synlig, påtaglig och medveten”, fortsätter dokumentet.


”I Jesus Kristus har de katolska skolorna grunden för sitt antropolotiska och pedagogiska perspektiv; de måste praktisera ’dialogens grammatik’, inte som ett tekniskt hjälpmedel utan som en djup väg till att relatera till andra. Katolska skolor måste återspegla sin egen identitet, eftersom det som de kan ge i första hand är det som de är.”


Kardinal Grocholewski bekräftade denna vision vid presskonferensen: ”Katolska skolor är bäst – inte bara för att de förmedlar kunskaper och kompetens, utan för att de intresserar sig för det goda för människan”, sade han.


Enligt data från Kyrkans årliga statitik vilka förmedlades på presskonferensen, har antalet elever vid katolska skolor världen över ökat från nära 55 miljoner år 2008 till 58 miljoner år 2011.


Dokumentet noterar dock att ”katolska skolor upplever en ökad närvaro av elever med olika nationaliteter och religioner. I många länder bekänner sig de flesta elever till icke-katolska trosuppfattningar vilket gör temat religionsdialog omöjligt att undvika”. Ärkebiskop Angelo Vincenzo Zani, sekreterare i Kongregationen för katolsk utbildning, sade att ”skillnaderna mellan kulturer är inget hinder utan en möjlighet”.


Målet för katolska skolor ska vara att balansera två uppgifter på rätt sätt, säger dokumentet. Å ena sidan behövs ”förmågan till vittnesbörd och dialog, utan att falla i relativismens fälla där alla religioner likställs som enbart uttryck för något Absolut som ingen riktigt kan ha kunskap om”. Å andra sidan måste ”de många unga människorna ’utan en religiös hemvist’, en konsekvens av ett alltmer sekulariserat samhälle, få svar på sina frågor”.


”Det yttersta syftet med utbildning i interkulturell dialog”, avslutade kardinal Grocholewski, ”är att uppnå en civilisation baserad på kärlek till nästan. En sådan kärlekens civilisation betyder för kristna inte någon vag och svävande solidaritet, utan är snarare ett konkret uttryck för Kristi barmhärtighet.”


”Detta är den tjänst genom vilken katolska skolor, som alltid strävar efter att förena utbildningen med den uttryckliga förkunnelsen av evangeliet, utgör den mest värdefulla resursen för evangeliseringen av kulturen, även i länder och städer där fientliga stämningar utmanar oss att mer kreativt söka efter passande metoder.”