sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven: Jesus fortsätter att be för oss även i dag och visar Fadern sina sår


(30.10.2013)Jesus fortsätter att be för oss genom att visa Fadern vår räddnings pris: Hans sår. Det sa påve Franciskus vid morgonmässan i Santa Martakapellet dagen då kyrkan firar apostlarna Simon och Judas.


Centrum för predikan var stycket i evangeliet där Jesus ber hela natten till Fadern innan han väljer ut de tolv apostlarna: Jesus sätter ihop sitt team, sa påven, och strax är han omgiven av ett folkhav som kom för att lyssna på honom och bli helade, för att han strömmade ut styrka som läkte alla. Detta är Jesu tre samband, sa påve Franciskus, Jesus med Fadern, Jesus med sina apostlar och Jesus med folket. Jesus bad till Fadern för apostlarna och folket. Men han ber fortfarande:

Lyssna här: #Netia_In#http://sv.radiovaticana.va/storico/2013/10/files/audio/ra/00397440.RM#Netia_Fn# Det är förbönen för den som ber och som Gud ber med oss och inför oss. Jesus har räddat oss, han har bett denna stora bön, och offrat sitt liv för att rädda oss och för att rättfärdiga oss: vi är rättfärdigade tack vare Honom. Nu är han borta och ber. Men är Jesus en ande? Jesus är inte en ande! Jesus är en person, han är en man av kött och blod som vi, men i härlighet. Jesus har sina sår på händer och fötter, i sidan och när han ber visar han Fadern detta rättfärdighetens pris och han ber för oss.


Jesus har våra böner i tanken för att han är den förste att be och som vår bror och som människa som vi ber han för oss:


Lyssna här: #Netia_In#http://sv.radiovaticana.va/storico/2013/10/files/audio/ra/00397441.RM#Netia_Fn# Först återlöste Han och rättfärdigade alla; men vad gör han nu? Han ber för oss. Jag tänker på vad Petrus kände när han hade förnekat och som Jesus sedan såg och han grät. Han kände att det som Jesus hade sagt var sant: han hade bett för honom och därför kunde han gråta och han kunde ångra sig. Många gånger säger vi oss emellan: ’Men ber du för mig då? Jag behöver det, jag har många problem, många saker: Be för mig’. Och detta är gott, inte sant? För att vi bröder måste be för varandra.


Påven uppmanar att be såhär: Be för mig, Herre: Du är den som ber:


Lyssna här: #Netia_In#http://sv.radiovaticana.va/storico/2013/10/files/audio/ra/00397442.RM#Netia_Fn# Han ber för mig, han ber för oss alla och ber modigt för att han visar Fadern priset för vårt rättfärdigande: sina sår. Vi tänker mycket på detta och vi tackar Herren. Vi tackar för att ha en broder som ber med oss och ber för oss. Och vi talar med Jesus och säger till honom: ’Herre, du ber, du har räddat mig och rättfärdigat mig. Men nu: be för mig’. Och anförtro våra problem, vårt liv, många saker till Honom, så att Han för det till Fadern.