sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven: Frid och glädje, inte organisation, är tecknet på Guds närvaro i Kyrkan


(02.10.2013)Inte en perfekt organisation och planering, utan frid och glädje är ett tecknet på Guds närvaro i Kyrkan: det sa påven i morgonmässan i Santa Martakapellet då han kommenterade dagens läsning. (Luk 9 46-50)(Sak 8:1-8)

Lärjungarna var entusiastiska, de planerade framtidsprojekt för organiserandet av den framväxande Kyrkan. De diskuterade om vem som var den störste och detta hindrade dem att göra gott i Jesu namn för dem som inte tillhörde deras grupp. Men Jesus, förklarade påven, överraskar dem genom att flytta diskussionsämnet från organisationen till barnen: ty den som är minst av er alla, han är stor! Så i läsningen om profeten Sakarja talar man om tecken på Guds närvaro och inte en bra organisation eller en regering som går på helt ren och perfekt, utan om åldringar som sitter på torgen och lekande barn. Risken är att kasta bort både åldringarna och barnen. Och Jesu varning till den som förargas mot barn är bestämd:

Lyssna här: RealAudioMP3 Ett folks framtid är ligger just i åldringarna och i barnen. Ett folk som inte tar hand om sina åldringar och sina barn har inte någon framtid, för att de får inget minne och inget hopp! Åldringarna och barnen är ett folks framtid! Hur vanligt är det inte att lämna dem åt sidan, va? Barnen, lugna dem med en karamell, med en lek: ’Gör, gör; Iväg, iväg’. Och inte låta åldringarna prata och inte ta emot deras råd: ’De stackarna är gamla..’.

Påven underströk: Apostlarna förstod inte:

Lyssna här: RealAudioMP3 Jag förstår, apostlarna ville ha effektivitet, de ville att Kyrkans skulle gå framåt utan problem och detta kan bli Kyrkan frestelse: funktionalismens Kyrka. En välorganiserad Kyrka! Allt i ordning, men utan minnet och utan hoppet! Denna Kyrka fungerar inte bra på det sättet: det skulle bli en maktkampskyrka, det skulle bli en Kyrka med svartsjuka mellan de döpta och många andra saker som finns när det inte finns minne eller hopp.

Så, Kyrkans vitalitet ligger inte i dokument och möten där man planerar för att göra bra saker: det är nödvändigt också, men de är inte tecknet på Guds närvaro:

Lyssna här: RealAudioMP3 Tecknet på Guds närvaro är detta som Herren sa: ”Åter skall gamla män och kvinnor sitta på torgen i Jerusalem, alla med käpp i handen, så gamla är de. Stadens gator och torg skall fyllas av lekande barn.” Lek får oss att tänka på glädje: det är Herren glädje. Och dessa åldringar som sitter lugna med en käpp i handen får oss att tänka på frid. Frid och glädje: detta är Kyrkans anda!