sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven i morgonmässan i Santa Martakapellet med de rådgivande kardinalerna: Vårt arbete gör oss mer ödmjuka för att ge ett vackert vittnesbörd om Kyrkan


(01.10.2013)Påve Franciskus firade dagens morgonmässa i Santa Martakapellet med Kardinalkonciliet som från och med idag samlas med påven i Vatikanen fram till den 3 oktober. I sin predikan talad påven om att han hoppas att deras möten ska göra alla mer ödmjuka och förtröstansfulla inför Gud, så att Kyrkan kan ge folket ett vittnesbörd.

Jesus tillrättavisade de två apostlarna som ville kalla ner eld från himlen över dem som inte ville ta emot honom. Påve Franciskus ägnade sin predikan åt dagens evangelium (Luk 9:51-56) och han sa att den kristne inte går hämndens väg. Den kristnes väg är den ödmjuka och milda vägen. Påven la till: Och idag då vi firar S:ta Teresa av Jesusbarnet gör det oss gott att tänka på denna anda av ödmjukhet, ömhet och vänlighet. En mild ande, sa påven, som Herren vill ge alla. I vad ligger då styrkan som för oss till denna anda? Just i kärleken, var påvens svar, i kärlekshandlingen, i medvetenheten om att vi är i Faders händer. När man känner detta, sa han, känner man inte för att kalla ner eld från himlen.

Lyssna här: RealAudioMP3 Det kommer en annan anda, välgörenheten som lider med allt, som förlåter allt, som inte förhäver sig, som är ödmjuk och som inte är självisk. Någon kan säga – och det har även varit många filosofer som tänkte så – att detta är som en förnedring av människans majestät och människans storhet. Detta är sterilt! Den kloka Kyrkan har gjort detta ödmjuka, lilla, inför Gud förtröstansfulla och milda helgon till missionens skyddspatron:

Evangeliets kraft, fortsatte påven, ligger just i detta, för att evangeliet når sin höjdpunkt i förnedringen av Jesus: ödmjukhet som blir förnedring! Och evangeliets styrka ligger just i ödmjukheten, i barnets ödmjukhet som låter sig styras av faderns kärlek och ömhet.

Lyssna här: RealAudioMP3 Som Benedictus XVI sa: Kyrkan växer inte genom värvning utan den växer av dragningskraft och vittnesbörd. Och när folket och folken ser detta ödmjukhetens, mildhetens och saktmodets vittnesbörd känner de behov av det som profeten Sakarja säger: ’Vi vill följa er!’ Folk känner behovet av kärlekshandlingens vittnesbörd, av denna ödmjuka kärlekshandling, utan arrogans och inte självtillräcklig men ödmjuk som älskar att tjäna.

Kärlekshandlingen är enkel: älska Gud och tjäna andra! Och detta vittnesbörd, sa påven, får Kyrkan att växa. Så därför blev en så ödmjuk, men med så stor Gudstro som nunnan S:ta Teresa av Jesusbarnet nominerad Missionens skyddspatron, för att hennes exempel gör så att folket säger ’Vi vill följa er!’. Påve Franciskus avslutade sin predikan med en särskild tanke till Kardinalkonciliets möten som ska hållas från och med idag i Vatikanen som han har velat hålla för att hjälpa Kyrkans styrande:

Lyssna här: RealAudioMP3 Idag, här, i Vatikanen inleds mötena med de rådgivande kardinalerna som nu koncelebrerar mässan. Vi ber Herren om att vårt arbete idag ska göra oss ödmjukare, mildare, tålmodigare och med större Gudstro och på så sätt kan ge folket ett vackert vittnesbörd om Kyrkan för att se Guds Folk och se Kyrkan och att känna viljan att följa med oss!