sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven i Santa Martakapellet: Be om nåden att inte fly undan Korset


(30.09.2013)Be om nåden att inte fly undan Korset: det är påvens bön under morgonmässan i Santa Martakapellet. I sin predikan utgick påven från Evangelietexten där Jesus meddelade sina apostlar om sin passion. (2 Tim 1:10)

”Människosonen skall överlämnas i människors händer": dessa ord som Jesus säger, sa påven, gör lärjungarna stela av köld eftersom de tänkte sig en triumferande vandring. Ord som blev mystiska för dem som de inte förstod och de var rädda att fråga honom om det. För dem var det bättre att inte tala, det var bättre att inte förstå än att förstå sanningen.

Lyssna här: RealAudioMP3 De var rädda för Korset, de var rädda för Korset. Petrus själv, efter den högtidliga bekännelsen i byarna kring Cesarea Filippi när Jesus säger detta igen, tillrättarvisar Herren: Nej aldrig, Herre! Inte det!” Han var rädd för Korset. Men inte bara apostlarna, inte bara Petrus, Jesus själv var rädd för Korset! Han kunde inte lura sig själv, Han visste. Så stor var Jesu rädsla så att han den där torsdagskvällen svettades blod; så stor var Jesu rädsla att han nästan sa till Petrus, nästan...’Fader, ta denna bägare ifrån mig. Ske Din vilja!’ Detta var skillnaden!

Korset skrämmer även i evangeliseringsarbetet, men, sa påven, regeln finns, att lärjungen inte är större än Mästaren. Regeln finns att det inte finns frälsning utan blodutgjutelse och det finns inget fruktbart apostoliskt arbete utan Korset:

Lyssna här: RealAudioMP3 Vi kanske tänker, var och en av oss kan tänka: ’Och med mig, vad händer med mig? Hur blir mitt Kors?’ Det vet vi inte. Vi vet inte, men det kommer att finnas! Vi måste be om nåden att inte fly från Korset när det kommer: i rädsla, va! Det är sant! Detta skrämmer. Men att följa Jesus leder dit. Jag kommer att tänka på de sista orden Jesus sa till Petrus vid Tiberiasjön: ’Älskar du mig? Frid! Älskar du mig? Frid!’.. Men de sista orden var dessa: ’De tar dig dit du vill gå’. Löftet om Korset.

Påven avslutade sin predikan med en bön till Maria:

Lyssna här: RealAudioMP3 Helt nära Jesus vid Korset var hans mor, hans mamma. Kanske det kan vara bra idag att i vår bön till henne be henne om nåden att ta bort rädslan – den måste kommarädslan för Korset... – men nåden att inte bli rädda och fly från Korset. Hon var där och vet hur man ska vara nära Korset.