sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Kärlek till folket och ödmjukhet är nödvändiga dygder för regeringar


(17.09.2013) Ödmjukhet och kärlek är oumbärliga egenskaper hos den som regerar, medan medborgarna och särskilt de katolska inte kan ignorera politiken. Det sa påve Franciskus vid morgonmässan i Santa Martakapellet då han bjöd in att be för myndigheter.

Evangeliet om officeren som ödmjukt och med tillit ber om läkandet av sin tjänare (Luk 7:1-10) och Paulus brev till Timotheos med bönen om att be för alla som har makt, gav påven grunden till att reflektera över ledare. Den som regerar, sa påven, måste älska sitt folk, för att en som regerar och inte älskar kan inte regera: han kan på sin höjd inge disciplin och få lite ordning, men inte regera. Påven tänker på David och hur han älskade sitt folk så mycket att han efter folkräkningen säger till Herren att inte straffa folket utan honom. (1 Krönikerbrevet) Så dessa två regeringsdygder är kärlek till folket och ödmjukhet:

Lyssna här: RealAudioMP3 Man kan inte regera utan kärlek till folket och utan ödmjukhet! Och varje man och varje kvinna som måste tjäna i regeringar måste ställa sig två frågor: Älskar jag mitt folk för att tjäna dem bättre? Är jag ödmjuk och lyssnar jag på alla andra och olika åsikter för att välja den bästa vägen? Om man inte frågar sig detta blir inte regeringen bra. En regerande man eller kvinna som älskar sitt folk är en ödmjuk man eller kvinna.

Paulus uppmanar till att upphöja böner för alla som sitter vid makten så att alla kan föra ett lugnt liv. Medborgarna får inte ignorera politiken:

Lyssna här: RealAudioMP3 Ingen kan säga: Men jag har inget med dem som regerar att göra.. Nej, nej, jag är ansvarig för deras regering och jag måste göra mer för att de ska regera bra och jag måste göra mer genom att ta del av politiken på mitt sätt. Politiken, säger Kyrkans socialdoktrin, är en av kärlekshandlingens högsta former för att det är att tjäna det allmänna bästa. Jag kan inte blunda för detta, eller hur! Alla måste ge något!

Det finns en vana, fortsatte påven, att bara tala illa om ledare och skvallra om sådant som inte fungerar: och du lyssnar på TV-nyheterna och de pryglar och pryglar ... alltid fel, alltid mot! Kanske, fortsatte påven, är den regerande en syndare, som David, men jag måste medverka med min åsikt, med mitt ord och även med mina rättelser, för att vi måste alla arbeta för det allmänna bästa! Och om vi många gånger har hört: en bra katolik blandar sig inte i politik, så är det inte sant för detta är inte en bra väg.

Lyssna här: RealAudioMP3 En god katolik blandar sig i politiken genom att ge allt i sin makt för att den regerade ska kunna regera. Men vad är det viktigaste som vi kan ge de regerande? Bönen! Det är det Paulus säger: Be för honom, be för henne, så att de kan leda bra, så att de älskar sitt folk, så att de tjänar sitt folk och så att de är ödmjuka. En kristen som inte ber för sina regeringar är inte en bra kristen! Men Fader, hur ska jag be för denna? Denna är inte en bra person... Be för att han ska omvändas! Men be. Och detta säger inte jag utan det är Guds Ord som Paulus säger.

Påven avslutar: Så vi ger allt vi kan, idéer, förslag, det bästa vi kan men det bästa är framförallt bönen. Vi ber för de regerande så att de regerar bra, så att de för våra hemland och nationer och även världen framåt och att det ska vara fred och vara för allas bästa.