sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påve Franciskus: Kyrkan beskyddar äktenskapet, som är bilden av föreningen mellan Kristus och Kyrkan


(06.09.2013)Må den kristne alltid vara så glad som när man går till ett bröllop. Det sa påve Franciskus vid morgonmässan i Santa Martakapellet. Påven underströk även att man måste övervinna frestelsen att hälla evangeliets nyhet i gamla vinsäckar och han fasthöll att äktenskapets sakrament är bilden av föreningen mellan Kristus och Kyrkan.

När det finns en brudgum kan man inte fasta och man kan inte vara ledsen. Påve Franciskus ägnade sin predikan åt Jesu svar till de skriftlärda i Luk 5:33-39 och underströk genast att Herren ofta återkommer till bilden av brudgummen. Jesus, sa påven, får oss att se förhållandet mellan Honom och Kyrkan som ett bröllop. Jag tror, sa påven, att just detta är den djupaste anledningen till att Kyrkan beskyddar äktenskapets sakrament och kallar det det stora sakramentet, just för att det är bilden av föreningen mellan Kristus och Kyrkan. Påven höll så fast vid två synsätt som den kristne behöver leva efter vad gäller dessa bröllop: först och främst glädjen, för att det är en fest.

Lyssna här: RealAudioMP3 Det kristne är i grund och botten glad. Och därför får slutet av evangelietexten, när de bär fram vinet och talar om vinet, mig att tänka på bröllopet i Kana (Joh 2:1-11): och därför gjorde Jesus ett mirakel, för att Madonnan, när hon märkte att det inte fanns mer vin... och om det inte finns vin blir det ingen fest.. Om man tänker sig att det skulle sluta med att fira ett bröllop med te och juice...det går ju inte.. Det är fest, och Madonnan ber om mirakel. Så är det kristna livet. Det kristna livet har den här glada inställningen med glädje från hjärtat.

Visst, tilla påven, det finns verkligen stunder då man tyngs av Korset och stunder av smärta men det finns alltid den djupa frid som är glädjen, för att det kristna livet lever man som en fest, som ett bröllop mellan Jesus och Kyrkan. Och han påminde om några av de första martyrerna som gick in i sitt martyrium som om de gick till ett bröllop. Även då hade de glädje i hjärtat. Kyrkan, fasthöll han sedan, enar sig med Herren som en brud med sin brudgum och vid världens slut ska det vara en avslutningsfest. Den andra inställningen som en kristen bör ha, fortsatte påven, finner vi i liknelsen om kungens sons bröllop. Alla blir bjudna till festen, goda och onda. Men när festen börjar tittar kungen på dem som inte bär bröllopskläder(Matt 22:1-14):

Lyssna här: RealAudioMP3 Vi tänker: ’Men, fader, hur då? De hittades på gatorna och man ber dem att bära bröllopskläder. Det går ju inte.. Vad betyder det?’ Det är jättelätt! Bara Gud ber om en sak för att komma in till denna fest: helheten. Brudgummen är viktigare; brudgummen fyller allt! Och detta för oss till den första läsningen, Kolosserbrevet 1:15-20, som talar så starkt om Jesu helhet, hela Skapelsens förste Son. Genom Honom skapade många saker, genom Honom skapades det. Allt! Han är mitten och just allting!

Jesus, la påven till, är även huvudet för kroppen; Han är begynnelsen. Och Gud har gett honom fullhet och helhet för att i Honom är allt försonat. Om alltså den första inställningen är festen, sa påve Franciskus, är den andra inställningen att känna igen Honom som Unik! Herren, fortsatte påven, ber bara om detta: att vi ska känna igen Honom som den Ende Brudgummen. Han är alltid trogen och ber oss om trohet. Det är därför vi vill ha en egen liten fest, som inte en stor fest, det ska inte vara så. Herren säger oss att man inte kan tjäna två herrar: antingen tjänar man Gud eller så tjänar man Världen:

Lyssna här: RealAudioMP3 Detta är den andra kristna inställningen: att känna igen Jesus som allt, mitten, helheten. Men vi kommer alltid att utsättas för frestelsen att kasta bort den här nyheten som vi får i Evangeliet, det nya vinet med det gamlas inställning.. Det är synd, vi är alla syndare. Men att erkänna det: ’Detta är en synd’. Säg inte att det ena gå ihop med det andra. Nej! De gamla vinsäckarna kan inte bära det nya vinet. Det är Evangeliets nyhet. Jesus är brudgummen, brudgummen som gifter sig med Kyrkan, brudgummen som älskar Kyrkan och som ger sitt liv för Kyrkan. Och Jesus gör denna bröllopsfest! Jesus ber oss om festglädje och om glädje över att vara kristna. Och han ber oss också om helheten: Han är allt. Och om vi har något som inte kommer från Honom, be om förlåtelse och gå vidare. Må Herren ge oss, oss alla, nåden att alltid ha den här glädjen, som om vi gick till ett bröllop. Och även denna visshet om att Han är den ende brudgummen, Han är Herren.