sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påve Franciskus: För varje kristen har Jesus ett uppdrag och ett löfte


(05.09.2013)När Herren kommer är jag rädd för att han går förbi mig utan att han märker mig. Med detta citat från den Helige Augustinus började påve Franciskus predikan vid mässan i Santa Martakapellet. Påven reflekterade över hur Kristus ständigt visar sig i den kristnes liv, genom att erbjuda stöd och att anförtro var och en en uppgift.


Ett löfte som ger trygghet, en begäran om generositet, ett uppdrag att uppfylla. Så gör sig Jesus närvarande i en kristens liv. Påve Franciskus påminde om när Kristus visade sig för Petrus, Jakob och Johannes genom den mirakulösa fiskfångsten. (Luk 5:1-11) Först och främst, Jesus lovar Petrus, som var överrumplad av tecknet, att göra honom till ”människofiskare”. Sedan bjuder han in honom att lämna allt och följa honom och ger honom uppdraget att missionera. I Apostlarnas fall, sa påven, gick Herren förbi dem i deras liv och lämnade ett mirakel. Han lämnar inte alltid mirakel efter sig när Han går förbi oss, men Han får oss alltid att känna av Honom.


Lyssna här: RealAudioMP3 Alltid när Herren kommer in i våra liv och när Han passerar vårt hjärta, säger Han dig ett ord. Han säger dig ett ord och ger dig även det här löftet: ’Gå framåt ... var modig, var inte rädd för att du ska göra detta!’ Det är en inbjudan att missionera och en inbjudan att följa Honom. Och när vi känner av detta ögonblick ser vi att det är något i livet som inte är som det ska och som vi måste ändra på och lämna och vara generösa. Eller även när det är något bra i vårt liv, men Herren inspirerar oss att lämna det för att följa Honom närmare, som det står i evangeliet: de lämnade allt. ” Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom”.


Men, försäkrade påve Franciskus, Jesus ber inte någon om att lämna allt för en mörk framtid. Tvärtom:


Lyssna här: RealAudioMP3 Jesus säger aldrig, ’Följ mig!’ utan ’Följ mig och jag ska göra detta för dig’. ’Följ mig, för den sakens skull’. ’Om du vill vara perfekt, lämna och följ för att vara perfekt’. Alltid missionen. Vi går på Jesu väg för att göra någonting. Det är inte en föreställning att gå Jesu väg. Vi går efter Honom för att göra något: det är missionen.


Lyssna här: RealAudioMP3 Löfte, begäran och mission. Dessa tre moment, fasthöll påven slutligen, har inte bara att göra med vårt aktiva liv utan har även att göra med bönen. Samtidigt som en bön utan Jesu ord och förtroende och utan löfte inte är en bra bön. Sedan är det fint att be Kristus att vara redo att lämna något och det leder till det tredje momentet, för att det finns inte en bön där Jesus inte inspirerar till något att göra:


Det är en sann kristen bön att höra Herrens ord om trygghet, fred och löfte. Att ha modet att se förbi saker som hindrar oss att snabbt följa Honom och åta oss missionen. Det säger inte att det inte finns frestelser. De finns i massor! Men, ni ser ju: Petrus hade gravt syndat genom att förneka Jesus, men sedan förlät Jesus honom. Jakob och Johannes ... syndande genom karriärism och för att de ville komma högre, men Herren förlät dem.