sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven: Jesus behöver inte arméer för att erövra det onda, styrkan ligger i ödmjukheten


(03.09.2013)Där Jesus finns finns alltid ödmjukhet, mildhet och kärlek. Det sa påve Franciskus vid mässan i Santa Martakapellet. Påven betonade skillnaden mellan Jesu lugna ljus som talar till vårt hjärta och världens ljus, som är ett artificiellt ljus som gör oss överlägsna och stolta.

Den kristna identiteten är en ljusets identitet, inte mörkrets. Påve Franciskus ägnade predikan åt Paulus ord till Jesu första lärjungar: ”Men ni, bröder, lever inte i mörkret .... Ni är alla ljusets söner” (1 Tess 5:1-6, 9:11). Detta ljus, sa påven, har inte varit välkommet i världen. Men Jesus kom just för att rädda oss från synder för ljuset räddar oss från mörkret. Men idag kan man tro att det finns en möjlighet att få ljuset genom en massa vetenskap och genom mänsklighetens många saker.

Lyssna här: RealAudioMP3 Man kan känna till allt, man kan ha vetenskap för allt och belysa saker med detta ljus. Men Jesu ljus är något annat. Det är inte okunnighetens ljus, nej! Det är ett ljus av kunskap och av klokhet, men det är ett annat ljus än det värdsliga ljuset. Ljuset som världen ger oss är artificiellt även om det kanske är starkt och starkare än Jesu ljus...starkt som ett fyrverkeri och som en fotoblixt. Medan Jesu ljus är milt, det är ett lugnt ljus, det är ett fridens ljus och som Julnattens ljus: anspråkslöst.

Och påven fortsatte: - Ett ljus som erbjuder och ger frid. Jesu ljus gör inte en föreställning utan det är ett ljus som kommer från hjärtat. Men påven varnade: det är sant att djävulen många gånger kommer förklädd till en ljusets ängel. Han tycker om att imitera Jesus och han gör sig snäll, han talar lugnt till oss precis som han talade till Jesus efter fastan i öknen. Så därför måste vi be Herren om urskillningsförmågans klokhet för att se när det är Jesus som ger ljuset och när det är demonen som har klätt ut sig till ljusets ängel:

Lyssna här: RealAudioMP3 Hur många tror sig inte leva i ljuset men som lever i mörkret utan att veta om det. Hur är ljuset som Jesus erbjuder? Jesu ljus kan vi känna igen för att det är ett ödmjukt ljus och inte ett ljus som imponerar. Det är ödmjukt. Det är ett milt ljus, men mildhetens styrka. Det är ett ljus som talar till hjärtat och det är också ett ljus som erbjuder dig Korset. Om vi med vårt inre ljus är milda människor så känner vi Jesu röst i hjärtat och vi ser Korset utan rädsla: detta är Jesu ljus.

Men om det i stället kommer ett ljus som gör dig stolt, varnade påven, ett ljus som får dig att titta på andra uppifrån, att förakta andra, att vara högfärdig är inte Jesu ljus: det är djävulens ljus. Djävulen som har förklätt sig till Jesus och ljusets ängel. Påven berättade hur man skiljer på det sanna och det falska ljuset: Där Jesus finns finns ödmjukhet, mildhet, kärlek och Korset. Vi finner aldrig Jesus som inte är ödmjuk, mild, utan kärlek eller utan Korset. Vi måste alltså utan rädsla följa Honom för att Jesu ljus är vackert och gör mycket gott. I dagens evangelium (Luk 4:31-37), avslutade påven, driver Jesus ut demonen och folket greps av bävan:

Lyssna här: RealAudioMP3 Jesus inte behöver en armé för att driva ut demoner, han behöver inte vara högfärdig, han behöver inte styrka och stolthet. ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut". Det är ett ödmjukt, milt och mycket kärleksfullt ord. Det är ett ord som följer oss i stunder då man känner Korsets tyngd. Vi ber Herren att han idag ger oss sitt Ljus nåd och att han lär oss att skilja på Hans ljus och när det är ett artificiellt ljus som fienden har skapat för att lura oss.